Stockby

STOCKBYPROJEKTET

2019 genomfördes en behovsanalys för Stockbys utveckling. Under 2020 – 2022 pågår ett antal utvecklingsprojekt i samverkan med Lidingös politiker och Lidingö stad för att förbättra, parkering, skyltning, och en ny detaljplan för området, som kommer att innebära ökad markyta att bygga på, ökad hushöjd, några nya byggnader samt restaurang i området.

Dela gärna detta inlägg