Stockbyprojektet 2019-2020

Stockbyprojektet

 

2020 9 oktober STOCKBY 2.0 – Stockbys framtid del 2Läs artikeln i Lidingö Nyheter (öppnas i nytt fönster)

2020 8 oktober STOCKBY 2.0 – Stockbys framtid del 1. En artikel där Katarina Palmstierna berättar om den nya detaljplanen, vad som pågår och några intervjuer med fastighetsägare och företagare i Stockby.. Läs artikeln i Lidingö Nyheter (öppnas i nytt fönster)

2020 augusti STOCKBY 2.0 – Projekt Stockby 2.0 fortskrider. Läs nyhetsbrev 2, 19 aug, i PDF-form (öppnas i nytt fönster)

2020 juni STOCKBY 2.0 21 fastighetsägare i Stockby har lämnat in en ansökan om ändrad detaljplan. Läs den i PDF-form (öppnas i nytt fönster)

2020 juni STOCKBY 2.0 – UTVECKLINGEN AV STOCKBY HAR PÅBÖRJATS
Utveckling av Stockby har påbörjats och ett projekt har startats

Som en del i projektet ligger det att titta på framtiden, dvs, Stockby 2.0. och en ”Framtidspromenad” genomfördes i maj 2020. Styrgruppen hade tillsammans med Lidingö Näringsliv lyckats samla politiker och chefer från Lidingö stad för att tillsammans vandra längs, Ekholmnäsvägen, Båtsmansvägen, Förrådsvägen och Stockbyvägen för att se och diskutera framtiden. Styrgruppen i Stockby industriområde består av: Thomas Hedberg, som är sammankallande, mobil: 070-7451120 (hedberg@bedford.se) Marie Almquist, Caroline & Patrik Forsberg och Claes Brunnhage.Från Lidingö Näringsliv: Katarina Palmstierna skriver nyhetsbrevet och är projektledare och koordinator i dialogen mellan fastighetsägare och Lidingö stad.

2020 – PRESSRELEASE FRÅN LIDINGÖ STAD

Att se över Stockby industriområde är ett prioriterat område i det politiska majoritetsprogrammet och från Lidingö Näringsliv. Denna sammanställning blir ett av flera underlag som ligger till grund för arbetet. Det här arbetet är också ett led i att förbättra och utveckla företagsklimatet på Lidingö. LÄS EN PRESSRELEASE FRÅN LIDINGÖ STAD: Nya planer för Stockby industriområde

2019 – INTERVJUER MED FASTIGHETSÄGARE I STOCKBY
Under hösten 2019 genomförde Katarina Palmstierna på uppdrag av Lidingö stad och Lidingö näringsliv intervjuer med fastighetsägare och företag i Stockby industriområde och summerat i nedan dokument ”Sammanställning av intervjuer med företagare och fastighetsägare inom Stockby industriområde”. Uppdraget var att insamla kunskap om behoven och förutsättningarna för att kunna se vilka möjligheter som finns för utveckling av Stockby industriområde. Denna sammanställning är ett första steg i ett större arbete med att kartlägga vilka behov och möjligheter som finns i Stockby industriområde. Genom att lyssna på företagare och fastighetsägare kan vi bättre förstå områdets förutsättningar och vilka önskemål som finns bland dem som har det som sin dagliga arbetsplats. Läs PDFn här

För mer information tag kontakt med Katarina Palmstierna

Dela gärna detta inlägg