22 September 2020 – Lidingö Centrum / Event

FRAMTIDENS LIDINGÖ CENTRUM

22 september 2020 arrangerade Lidingö Näringsliv ett frukostseminarium med Carl Stufve, Nordenchef för Grosvenor som äger Lidingö Centrum. Ett 30-tal personer var på Jernet i Coronasittning och ett 30-tal var med på Zoom. Carl berättade att Lidingö Centrum, klarat sig bättre i pandemin än andra centrum, då det är ett utomhuscentrum med hög servicenivå från handlarna. Givetvis har vissa butiker svårare än andra på grund av vilken verksamhet man driver. Att E-handeln växte med 154% hos målgruppen 65-79 år, under våren, var en konsekvens av Coronapandemin som skapade nya beteendemönster under april, men man kan se en tydlig återgång nu när denna målgrupp får gå ut och röra sig igen.

Grosvenor visade sina planer för utveckling av ett levande Lidingö Centrum. I gamla biblioteket planeras restauranger och en levande uteplats ovanför trappan på terassen. Bakom centrumet, framför Oultlet, där det idag finns en parkering planeras att bygga ett nytt hus med garage och olika slags butiker. Det finns även planer på ett ICA, ett större systembolag samt ännu fler restauranger. Nu hänger det på hur vi kan samverka och enas med politiken, och dialog pågår, avslutade Carl Strufve.

Här kan du se en PDF med powerpointbilderna från föredraget, öppnas i nytt fönster.

 

Dela gärna detta inlägg