Nu är det de små stegen som gäller

Majoriteten har sagt nej till utvecklingen av Stadshusparkeringen på grund av en betydligt mer försiktig/konservativ politisk inriktning vad gäller utvecklingen av Lidingö centrum och nybyggnation överlag på Lidingö. Både pandemin och ovissheten runt handelns utveckling har förmodligen också bidragit. Några stora projekt går inte att genomföra nu utan det är – de små stegens tid – som gäller.
Vi hoppas att centrumägaren Grosvenor har uthållighet och fortsätter med övriga tänkta förbättringar såsom gamla bibliotekets utveckling, att få fler aktörer som saknas till centrum, så som restauranger, herr-och ungdomskläder, smink, etc och bygger nytt/utvecklar på egen mark.
Lidingö Näringsliv har under hösten arbetat tillsammans både med den politiska majoriteten och Grosvenor, i syfte att stödja näringslivet utveckling. Vi jobbar dock med en bredare helhetssyn på Lidingö Centrum som innefattar även butiker, service och kontor på Lejonvägen, Friggavägen, Vasavägen, Stockholmsvägen, Torsviksdiket samt parkeringsplatser. Vi kommer nu att jobba tillsammans med alla fastighetsägare och butiksägare och steg för steg identifiera utvecklingsbehoven och därefter diskutera med politiken och Grosvenor hur utvecklingsbehoven kan realiseras, steg för steg. Det är viktigt att utvecklingen inte stannar av.
Lidingö Näringslivs fokus är att jobba tillsammans med företagen, fastighetsägarna och Lidingöborna för att förstå deras behov för att de ska kunna utveckla näringslivet på rätt sätt, och därefter ta behoven till politiken, Lidingö stad och andra aktörer för att sätta upp gemensamma förbättringsprogram.
Exempel på detta är det arbete Lidingö Näringsliv har gjort i Stockby där nu en ny detaljplan är under framtagning som ger alla fastighetsägare möjligheter att bygga på större markyta och bygga till på höjden. Förrådsvägen kommer att snyggas till och området får en restaurang och bättre skyltning.
Ett annat liknande arbete pågår i Tryffelslingan och på Vasavägen där det finns mycket företag som har måna och olika utvecklingsbehov för att kunna utvecklas och växa.
För oss är det viktigt att förstå behoven och envist arbeta med att förbättra villkoren för näringslivet på Lidingö, så att de bland annat kan svara upp mot Lidingöbornas behov – för vi vill ju att Lidingöborna ska handla lokalt.
Dela gärna detta inlägg