Framtidsstudier

Lidingös företag är indelade i olika branscher och i Lidingö Näringslivs styrelsen finns kunskap från alla branscher representerat.

Under 2021 kommer vi att fokusera på följande branscher:

  • Handel
  • Hotell/Konferens/Restaurang
  • Bygg-& Förvaltningsverksamhet
  • Hantverk, Industri, och tillverkning
  • Juridik, Ekonomi, Vetenskap, etc.

 

Vi kommer under året att göra framtidsstudier inom dessa områden för att bättre förstå hur branscherna utvecklar sig.

Inom vård- och omsorg kommer vi att genomföra en behovsanalys för att förstå hur branschen ser ut på Lidingö och få kunskap om förbättringsbehoven.

Dela gärna detta inlägg