Analys av lediga kontors- och industrilokaler

FOKUSOMRÅDE KONTORS- OCH VERKSTADSLOKALER 2021

Det finns en massa lediga kontorslokaler på ön som det visat sig svårt att hyra ut. Speciellt lokaler som ligger på plan två eller högre upp. Ju längre ut man kommer på Lidingö, desto svårare blir det.
Det däremot ett stort behov av s.k. Hantverksmoduler på ca 80 kvm, med 2 parkeringsplatser, butikslokaler och lagerlokaler.

Under 2021 har vi inom Lidingö Näringsliv valt att ha ett Fokusområde som heter Kontors-/Verkstadslokaler och inom ramen för detta ska vi driva antal aktiviteter.
För mer info. Kontakta Katarina Palmstierna : katarina@lidingonaringaliv.se

1. Kartlägga lediga lokaler och hyresnivåer på ön.
2. Intervju med fastighetsägare för att skaffa en bild av varför det är svårt att hyra ut och tankar på vad som kan göras.
3. Identifiera företagens framtida behov genom utvalda företagsintervjuer i olika branscher och storleksklasser.
4. Göra en framtidsstudie av fastighetsmarknadens utveckling vad gäller företagslokaler och checka attraktionskraft på Lidingö i förhållande till Stockholm.
5. Identifera staden behov för företagslokaler, ungdomsbostäder, äldreboende, skolor, bostäder, lSS, för att se om det går att göra matchningar.
6. Ta fram förslag till maximerad användning av lokaler efter behov. Detta görs i samverkan mellan Lidingö Näringsliv,fastighetsägare, den politiska majoriteten och Lidingö stad.

 

 

 

 

Dela gärna detta inlägg