HUR SKA FRAMTIDENS RUDBODA CENTRUM SE UT?

INLÄGG TILL DEN POLITISKA MAJORITETEN 15 MARS 2021

1.Bakgrund:

Ur Projekt PM – Lidingö stad 2019-11-04
”Rudboda centrum byggdes ut under 1960-talet och är i nuläget i stort behov av upprustning. Den befintliga ICA-butiken har behov av större och bättre butiksytor. Befintliga flerbostadshus är i dåligt skick och bör därför rivas. Eklövet ägs av Lidingö stads fastigheter AB och det finns i dag en vilja att avyttra delar av bolagets bestånd. På fastigheten Palmen 1 finns en så kallad vandringskyrka som inte längre är i bruk. Kyrkan är i mycket dåligt skick och bör därför troligtvis rivas. Det ska utredas vad platsen ska användas till i stället”. ”Syftet med projektet är att göra Rudboda torg till en tryggare och mer attraktiv plats genom att tillföra fler bostäder, skapa bättre möjligheter för den befintliga livsmedelsbutiken och utveckla utomhusmiljön på torget”.

Sedan dess har processen gått vidare och beslut har tagits att riva fastigheterna på Eklövet 1 och ersättas med nya. Beslut om riktlinjer kommer före sommaren och försäljning med markanvisningstävling, typ Högsätra, kommer till hösten.

 1. Lidingö Näringsliv vill i detta skede göra att inlägg utifrån näringslivets perspektiv och vi har samlat information från ICA, Lidingös vänner, boende i området och andra aktörer.

För det första är det viktigt att se lika som bor i området och i dagsläget är det mycket barnfamiljer men också många äldre personer som bor främst i Lojoområdet. Det kommer också till fler nya bostäder då det ska byggas bostäder både i Lojobacken, (118 lgh) som står klara 2024 och på ännu fler på Rudboda torg.

Rudboda torg är dessutom en viktig knutpunkt för andra områden på Norra ön, såsom Elfvik, och Askrike och ca 4400 personer bor i upptagningsområdet.
Det är också en viktig plats näringslivet på Norra Lidingö då där finns många stora arbetsplatser, såsom Bosön, Björnbo, Silverhöljden och alla Konferensanläggningar. Det är en mängd bilar i omlopp på Norra Kungsvägen och dess koppling till området är av största vikt att lösa på ett säkert och smidigt sätt.

 

 1. Lidingö Näringslivs input:

RUDBODA – EN LEVANDE OCH ATTRAKTIV MÖTES- OCH HANDELSPLATS

 1. Grunden för handeln och en av hörnstenarna på framtidens Rudboda Torg, är en större ICA butik, med dubblerad yta. Idag finns en ICA Nära och önskemålet från ICA Fastigheter är att bygga en ICA supermarket. ICA Fastigheter vill även köpa marken, och bygga nytt, med butik i bottenplan och bostäder ovanpå. Ca 100 parkeringsplatser behövs samt inlastningsmöjligheter under tak. Detta har de också framfört till kommunen. Lotta och Per Nilsson som idag driver ICA Nära vill även driva den nya ICA Supermarket.
 2. Här måste även finns en bra lösning på E-handels utlämning – detta är en av de prioriterade önskemålen från boende i området.
 3. Gärna ett Apotek.
 4. De nya bostadsfastigheterna inom Eklövet 1, bör kunna byggas med handel och service i bottenplan och boende övre våningar. Lidingö Näringsliv har inga synpunkter på antal bostäder, men vill värna om möjlig handel och service.
 5. Rudboda torg kan utvecklas på många sätt men det är viktigt att det blir en plats där man kan mötas, skapa gemenskap i området, bygga nya relationer och som dessutom är barnvänlig, eftersom det bor många barnfamiljer i området.
 6. Förslagsvis borde där finnas en bra men enklare restaurang, pub, eller liknande som passar barnfamiljer, där föräldrar kan ta ett glas öl eller vin på fredagar och barnen kan ta en hamburgare eller likande och dessutom ha något att göra, som t.ex. en bok/spelhörna/lekhörna. Torget måste i denna del vara barnsäkert. Exempel på restauranger som passar skulle kunna passa är typ 450 grader eller Quarti.
 7. Det behövs även ett ”häftigt” ”Coolt” Café & brödbutik” för både unga, barnfamiljer och den äldre generationen och användas som en mötesplats för alla som bor i området.
 8. Någon present/inredningsbutik som är satellit till en större affär på ön.
 9. Någon typ av enklare co-working plats där man kan sitta en stund att arbeta, få lite sällskap, för de som arbetar hemma.
 10. Småföretag kan sitta i bottenvåningar om det är rimliga hyror.
 11. Kyrkan, som är en vandringskyrka, kanske går att rädda och flytta någonstans på torget och använda som föreningslokal, konstutställning eller så.
 12. Det måste också finnas mycket grönt, dvs. träd, buskar och bänkar.
 13. Hemtjänst och stadens sociala service till medborgare på Norra Lidingö, skulle kunna ha sin plats i någon lokal på bottenvåningen.
 14. Platsen bör på ett bra och säkert sätt ha kontakt med Rudboda skola och busshållplatser som är anpassade till torget.
 15. Trafiksituationen på Norra Kungsvägen måste anpassas till en säker och effektiv lösning.
 16. Vi tycker att det är en bra idé med en markanvisningstävling men vill tydligt markera att det är viktigt att inte staden styr för mycket i sina riktlinjer, så att de tävlande får en chans att göra något riktigt bra som ligger i tiden och blir en förebild för ett levande och fungerande närcentra Viktigt att det blir en ”hållbar” utveckling i allt som görs.

Lidingö den 15 mars 2021, Lidingö Näringsliv
Katarina Palmstierna, Ordförande och Mikael Gustafson, Ledamot

Dela gärna detta inlägg