Park och restauranger integreras i Lidingö Centrum

Efter en vandring som Lidingö Näringsliv genomförde nyligen med fastighetsägare för att se hur Lidingö centrum, Stockholmsvägen och Torsviks Torg skulle kunna förbättras ur ett näringslivsperspektiv, framkom många förbättringsförslag.

Ett av dem var att fräscha upp stadshusparken och binda samman den med de två kommande restaurangerna som planeras i gamla biblioteket. På ett möte med den politiska majoriteten diskuterades detta tillsammans med Grosvenor Europe (som äger och utvecklar Lidingö Centrum) , Lidingö Näringsliv och medarbetare från Lidingö stad.

Alla ser det som en fantastisk idé och möjlighet! Ambitionen är att Grosvenor Europe tillsammans med staden ska åstadkomma en uppgradering av parken och en breddning av trappan mot stadshusparkeringen och kostnaderna för detta delar dem emellan. Tanken är att det ska bli en trevligare och lättare entré till centrum från parkeringen.

Två restauranger kommer att öppnas i gamla biblioteket och bindas ihop med parken på ett naturligt och välkomnande sätt. Även den stora trappan kommer att göra mer ”användarvänlig” genom bänkar, blommor etc.

Planeringsarbetet påbörjas nu och ambitionen är att allt ska vara på plats före nästa sommar, då ska alla Lidingöbor kunna avnjuta olika typer av enklare mat på terrassen och kunna njuta av den vackra upprustade parken.

Lidingö Centrum tittar även på möjligheten att etablera det spännande konceptet Cubegreens, som säljer lokalodlade ekologiska grönsaker och som redan idag är populära bland Lidingöborna.

– Det är riktigt kul att så mycket är på gång och att vårt arbete tillsammans med staden för att göra Lidingö Centrum till en ännu mer levande ö-kärna och den självklara mötesplatsen på ön framåt, säger Carl Stufve, Nordenchef Grosvenor Europe.

– Daniel Källenfors, Kommunalstyrelsens ordförande, kommenterar så här: – Lidingö centrum är ett mycket trevligt centrum med ett varierat utbud av butiker och service. Många Lidingöbor vill se fler restauranger på Lidingö, så det som nu planeras bådar för en mycket positiv utveckling. Företagandet är grunden för vårt välstånd och genom att förbättra Stadshusparken kommer trivseln för Lidingöborna att öka och så även möjligheterna för de nya restaurangerna att attrahera kunder.”

– Nu händer det något mycket positivt för Lidingö centrum och det kommer att ge en extra skjuts till att fortsätta HANDLA LOKALT som är ett av våra hjärtebarn, avslutar Katarina Palmstierna, ordförande Lidingö Näringsliv.

 

  • #fardetatthanda #lidingonaringsliv #handlalokalt

 

Dela gärna detta inlägg