Lidingö Näringsliv stimulerar Lidingöbor och företagare att handla lokalt

Vår uppgift är att sprida kunskap om Lidingös företag på ön för att stimulera Lidingöbor att handla lokalt.
Vi skriver löpande artiklar om företagen på ön och publicerar i olika media.
Vår uppgift är även att stimulera samarbetet mellan företagen på ön och tillsammans med dem driva gemensamma projekt.
Läs mer om oss www.lidingonaringsliv.se
Dela gärna detta inlägg