VISION FÖR LIDINGÖ – 15 MINUTERSSTADEN

BAKGRUND

Konceptet 15-minuters staden är franskt och myntades i Paris som går ut på självförsörjande stadsdelar med möjlighet till allt som behövs i det dagliga livet inom 15 minuters avstånd. Till detta kommer det cirkulära och hållbara samhället, med visionen om en netto-noll klimatstad.

Coronapandemin har medfört att människor i större utsträckning rör sig i sitt närområde och har lärt sig att uppskatta det, så gäller även på Lidingö och Lidingö Näringsliv har nu börjat beskriva Lidingö utifrån det perspektivet, men med extra fokus på näringslivet. Det blir en process som får ta tid och vi kommer att involvera Lidingöbor som bor, arbetar eller går i skola här, driver företag på ön samt föreningar, och inte minst gör vi detta i samverkan med våra politiker och Lidingö stad, så att det också kan bli realiserbart.

När vi nu börjat skriva så kan vi se att vissa delar redan finns eller är på gång och att andra delar är just nu en vision!

VISION FÖR LIDINGÖ – 15 MINUTERSSTADEN

 Lidingö är den mest attraktiva och konkurrenskraftiga delen av Stockholmsregionen, där människor vill såväl bo som leva och arbeta.  Lidingö står för den lilla, tryggare och enklare vardagsvärlden som lever i symbios med den globala världen.

 Lidingöborna älskar sitt Lidingö och åker inte gärna över bron om de inte måste.  De har en hög medvetandegrad och kunskapsnivå om hur man skapar och lever i ett hållbart samhälle och det är självklart att handla alla dagligvaror på ön. Det gäller även sällanköpsvaror i den mån de finns, och att köpa svenskt, närodlat och second hand är helt naturligt.

Det kryllar av entreprenörskap och mångfald som det alltid har gjort, men sedan det tydligt framgått från politisk horisont, att Lidingö till stor del ska vara självförsörjande på produkter och tjänster inom 15 minuters avstånd, har det växt fram nya företag inom fler branscher och företagarna vågar anställa oavsett om de är små eller stora. Företagen blomstrar!

NÅGRA EXEMPEL PÅ FRAMTIDSBESKRIVNING AV OLIKA OMRÅDEN:

Axplock ur avsnitt: Kollektivtrafik
”BILAR ingår inte i grundkonceptet till 15-minutersstaden – men för Lidingös del är detta ett av många kommunikationsmedel, då vi har långa avstånd och vill omfatta hela ön.  Bilarna går på el eller vätgas och det finns laddstolpar överallt, för såväl privat- som för företagsbilar”.
”SJÖTRAFIKEN som nu går med el-båtar har utvecklats med turer till Stockholm, Nacka och Ropsten från en mängd bryggor runt om hela Lidingö”.

Axplock ur avsnitt Mötesplatser:
”RAOUL WALLENBERGPARKEN är en grön oas och en naturlig och integrerad del av Lidingö Centrum. En trevlig mötesplats för alla, oavsett ålder, med lekpark, rastplatser, kafé på sommaren, uteplats för restaurangerna som ligger runtom och en liten fontän med sittplatser i anslutning till Raoul Wallenberg statyn. En härlig mötesplats även på vintern, då här finns vinteraktiviteter”.

Axplock ur avsnitt Handelsplatser:
”LIDINGÖ CENTRUM är en levande och ekonomiskt blomstrande mötes- och handelsplats för boende, besökare och näringsliv. Lidingöbor älskar sitt Centrum, besöker det ofta och åker inte gärna över bron för att handla”.
”STOCKHOLMSVÄGEN är både en förlängning och en integrerad del av Lidingö Centrum, med en levande, trivsam och dubbelsidig handelsgata med boende i kombination med butiker, restauranger, kafé, frisörer, hotell, gym, och annat”.
”NÄRCENTRA är ovärderliga platser för det trygga närområdet.  Att Lidingö Centrum har utvecklats har inte skett på bekostnad av våra viktiga närcentra runtom på ön – de kompletterar varandra.  Flera av våra 18 stadsdelar har levande närcentra, dvs. grönskande torg, med utbud efter säsong, där man träffas, går på kafé, tar en bit mat på kvarterskrogen, handlar mat hos den lokala livsmedelshandlaren och knyter sociala kvartersrelationer. Ibland finns här även apotek, tandläkare, gym, paketutlämning, skola och dagis”.

Axplock ur avsnitt Vård & Omsorg:
”NÄRVÅRDEN är en viktig faktor. Vårdcentraler och specialister finns väl representerade på ön och primärvård finns numer även på helger, så att Lidingöbor snabbt kan få vård om så behövs utan att åka över bron. Man kan också välja mellan privat och offentlig vård”.

 

Vision för Lidingö – 15 minutersstaden, Axplock

Lidingö Näringsliv 2021-11-12
Katarina Palmstierna med styrelse
katarina@lidingonaringsliv.se

 

 

 

 

 

 

Dela gärna detta inlägg