VISION – LIDINGÖ CENTRUM – ETT CENTRUM SOM LIDINGÖBOR ÄLSKAR OCH EN LEVANDE PLATS FÖR ALLT OCH ALLA

 

  • Lidingö centrum är en levande och ekonomiskt blomstrande mötes- och handelsplats för boende, besökare och näringsliv. Lidingöbor älskar sitt centrum, besöker det ofta och åker inte gärna över bron för att handla.
  • Lidingö Centrum är öns kärna och utvecklad efter Lidingöbornas behov med olika typer av trivsamma mötesplatser, handel, service, mat, restauranger, café, vårdcentraler, gym, kultur, biograf etc. Här finns också bostäder och kontor vilket ger ett levande och tryggt centrum som ger möjlighet att leva 24/7 och som växlar utbud och aktiviteter efter säsong.
  • Lidingö Centrum är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart på framkant med mycket grönska och små fina mötesplatser och oaser med olika karaktär.
  • Kollektivtrafik och parkering är väl anpassad och smälter fint in i den gröna miljön. Det är lätt att parkera och ladda bilen liksom att det finns säkra cykelparkeringar och cykelvägar.
  • Stadshusparken – omdöpt till Raul Wallenbergparken – är en grön oas och en naturlig och integrerad del av Lidingö Centrum. En trevlig mötesplats för Lidingöbor i alla åldrar, med lekpark för de yngre och rastplatser för de äldre, café på sommaren, uteplats för restaurangerna som ligger runt om och en liten fontän med sittplatser i anslutning till Raul Wallenberg statyn. En härlig mötesplats även på vintern, då här finns några vinteraktiviteter.
  • Stadshuset är en integrerad, levande och välkomnande del av Lidingö Centrum som blivit stadens kultur- och mötesplats med restaurang, bibliotek, konstutställningar och kulturevenemang – allt detta i kombination med arbetsplatser för staden, vårdföretag och mötesplatser för seniorer.
  • Stockholmsvägen är både en förlängning och en integrerad del av Lidingö Centrum, med en trivsam och dubbelsidig handels-/gågata med butiker, restauranger, café, frisörer, hotell, vårdcentraler, gym, etc. Här finns även flexibla kontorslokaler i anslutning till garage, bostäder, gröna områden och en avslutande park vid bron. Cykelbana, kollektivtrafik och bilar är delvis omlagda till andra ställen och gömmer sig delvis bakom en allé av grönskande träd. Olika åtgärder med s.k. ljudbarriärer har begränsat bullernivån på Stockholmsvägen och fler miljövänliga bostäder finns där.
  • Torsviksdiket är överbyggt och bullernivån har minskat radikalt på Torsviks Torg, där det nu finns ett torg, en park och trevliga mötesplatser. Det känns som en naturlig del av Lidingö Centrum. Biltunnlarna under är målade och uppfräschade, så att infarten till Lidingö känns mer inbjudande.
  • Torsviks Torg, som började som Lidingös centrum i början på 1900-talet, är nu åter en del av detta. Här finns mathandel, café och andra småbutiker i kombination med många och ändamålsenliga kontorslokaler och boende. Här finns även Torsviks Center där många vårdenheter och ambassader finns samlade, samt ett parkeringsgarage där det är lätt att parkera för besökande.

 

Bakgrund: Viljan att utveckla Lidingö Centrum står på många olika aktörers agenda och Lidingö Näringsliv presenterade ett övergripande utvecklingsförslag på kommunalrådsmötet den 18 november 2020. Det beslutades att vi skulle återkomma med mer konkreta förbättringsförslag – gärna steg för steg.

Lidingö Näringsliv samlade berörda fastighetsägare som har tagit fram en vision, och förslag om lång- och kortsiktiga aktiviteter, som presenterades på en” vandring” i Lidingö Centrum med omnejd den 15 september 2021 med politiker stadens tjänstemän, fastighetsägare och Lidingö Näringsliv.

Lidingö centrum med omnejd:  Vi ser på Lidingö Centrum som en viktig del av Lidingös centrumkärna, vilken i sin tur omfattar såväl Grosvenors del som kommersiella fastigheter vid Lejonvägen, Friggavägen, Odenvägen, Kyrvägen/Vasavägen, Stockholmsvägen, Torsviksdiket och Torsviks torg samt stadshuset och Lidingö stads fastigheter i området.

Detta gäller såväl boende som kontor, handel, service och parkering.

Vandringen den 15 september innefattade dock bara Lidingös centrumkärna, Stockholmsvägen, Torsviksdiket och delar av Torsviks torg.

Lidingö centrum i förhållande till våra närcentra

Att Lidingö Centrum växer sker inte på bekostnad av våra viktiga närcentra runtom på ön – de ska leva i symbios med och komplettera varandra. Att det finns levande närcentra med livsmedel, matställen etc. är av största vikt, och det kommer vi att jobba vidare med i ett annat projekt.

 

 

 

 

Dela gärna detta inlägg