VISION: RUBODA NÄRCENTRUM – EN PLATS DÄR MAN VILL VARA

LIDINGÖ – 15 MINUTERSSTADEN visionsbeskrivning av Rudboda Närcentrum. Läs mer om Lidingö – 15 minutersstaden https://www.lidingonaringsliv.se/vision-for-lidingo-15…/

RUDBODA TORG – EN MÖTESPLATS
Rudboda Torg är ett av Lidingös levande närcentra som man gärna besöker och en mötesplats för alla som bor i området. Här finns ett grönskande och välplanerat torg, som ger en inbjudande känsla och där man gärna träffas med en vän, kompis, kollega eller familj på det trendiga caféet med bageri och nybakade bakverk och bröd. Eller kanske äter man en bit mat, eller bara tar ett glas vin/öl på den populära familjekvarterskrogen.

HÄR FINNS ALLT MAN BEHÖVER VARJE DAG
Här finns också allt man behöver i vardagen. Den omtyckta ICA Nära butiken har vidareutvecklats till en ICA Spermarket med både apoteksfilial och modern paketutlämning. Blomsterhandel, frisör, tandläkare, vårdcentral, gym, finns också runt om torget. Allt präglas av personlig service. Caféet fungerar också som coworkingplats där småföretagare i området, som arbetar hemma, gärna kommer för ett möte eller bara för att utbyta tankar en stund. Torget upplevs som en trygg plats, då det är rörelse här från tidig morgon till sen kväll.

TORGET LEVER EFTER SÄSONG
Torget är handikapp- och barnvänligt och utformat så att det lätt kan användas för olika säsongsbetonade lokala evenemang, såsom Julmarknad, Bondens marknad, Torghandel och andra aktiviteter som skapar en levande miljö och ett nära samarbete sker med alla verksamheter på Elfviks gård, som ligger en bit längre ut.

SMÅSTADSKÄNSLA
Både själva torget och husen runt torget är nybyggda med en småskalig fin arkitektur, som ger en genuin och inbjudande småstadskänsla, men i modern tappning, miljövänligt och klimatsmart. Här finns mindre bostadshus med plats för butiker och service i gatuplanet samt några radhus i ena kanten och där ICA butiken är naturligt integrerat med bostäder på övre plan och garage för boende under huset.

Det bor många barnfamiljer och äldre i Rudboda och här finns en mångfald av boendeformer såsom bostadsrätter, hyresrätter, seniorboende och radhus samtidigt som här finns dagis och skolor, vilket ger en levande stadsdel. Det planeras också för enklare former av studentbostäder och på sikt någon högskolefilial. En kritisk massa av bostäder finns alltså i närområdet, vilket gör att företagen på torget blomstrar.

OVÄRDERLIG PLATS
Rudboda närcentrum är en helt ovärderlig plats för hela närområdet som ger möjligheter att umgås och knyta sociala kvartersrelationer för alla åldrar och är ett komplement till Lidingö Centrum.

TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER
Parkeringsplatser är en viktig faktor – de 100 parkeringsplatserna som var kalkylerade med laddstolpar är nu placerade utmed Norra Kungsvägen, som också har ett grönskande bullerstaket som skydd mot buller och den livliga trafiken på vägen.
Norra Kungsvägen är en viktig trafikled och viktig att hålla öppen för trafik ut till Elfvik och dess konferensgårdar. Nu finns här en stor välplanerad rondell som leder trafiken från Norra Kungsvägen i olika riktningar till Rudboda torg, Rudboda skola, Lojoområdet samt Bosön. Parkeringsplatser som saknats länge vid Rudboda skola har nu planerats om så att det finns plats för både dem som arbetar där och en säker miljö för att hämta och lämna skolbarnen.
Busshållplatsen ligger väl skyddad och känns säker, och det går el-bussar till Lidingö Centrum och s.k. el-stombussar till Ropsten, Danderyd och Stockholms City. Stombussarna startar sin väg i Elfvik och passerar även Bosön på vägen.

KNUTPUNKT
Rudboda torg är inte bara en viktig knutpunkt för alla som bor i Rudboda utan också för andra områden på Norra ön, såsom Elfvik och Bo/Askrike med de ca 4700 personer som bor i upptagningsområdet.
Det är också en viktig plats för näringslivet på Norra Lidingö, då där finns många stora arbetsplatser, såsom Bosön, Björnbo, Silverhöljden och alla Konferensanläggningar.

BAKGRUNDFAKTA
Rudboda centrum byggdes under 1960-talet och är i nuläget i stort behov av upprustning. Den befintliga ICA-butiken har behov av större och bättre butiksytor. Befintliga flerbostadshus runt torget är i dåligt skick och ska rivas. Nya bostadshus byggs på Lojo. Rudboda är ett av stadens utvecklingsområden och beslut om riktlinjer för markanvisningstävling förväntas komma under våren 2022. Det gäller också att bygga på rätt sätt så att butiks- och servicelokaler inte bli för dyra att hyra och därmed ge möjlighet till lokal handel.

Lidingö Näringsliv tycker att det är en bra idé med en markanvisningstävling men vill tydligt markera att det är viktigt att inte staden styr för mycket i sina riktlinjer, så att de tävlande får en chans att göra något riktigt bra som ligger i tiden och bli en förebild för ett levande och fungerande närcentrum och det är viktigt att det blir en ”hållbar” utveckling i allt som görs.
Lidingö Näringsliv den 3 december: Katarina Palmstierna, ordförande och Mikael Gustafson, Ledamot och som bor i Rudboda samt övriga styrelsemedlemmar.

#lidingo15minutersstaden

På bilden ser ni Pop-up blomsterbutiken Rudboda Blomstertorg som finns både på Rudboda Torg och Villavägen och som startades av hela familjen Neumüller och då främst dottern Emelie. I dag drivs blomsteraffären av mamma Karin (på bilden)

 

Dela gärna detta inlägg