Gåshaga Marina utvecklas med en rasande takt

När Gåshaga Marina köptes av Gurra Krantz, den 29 juni 2020, gjorde Lidingö Näringsliv ett reportage om verksamheten. Nu har vi träffat Gurra igen för att höra oss för hur det har gått sen sist.
-Det har hänt massor, säger Gurra stolt. Verksamheten har utvecklats från 130 till 300 båtplatser i hamnen. Vi har kunnat göra detta genom övertagande av fyra befintliga hamnar i Gåshaga, dvs de fyra hamnarna utmed Norra Hamnpromenaden bort mot Pier 16. En av hamnarna, hamn 2 är den så kallade miljöhamnen. Där har vi bara el-båtar, segelbåtar samt båtar med moderna motorer som har extremt låga utsläpp. Men det behövs fler hamnplatser på Lidingö och idag har vi en kö till Gåshagas platser.
– Även vinterförvaringen har ökat rejält. Vi har gått från 160 till 196 båtar som vi förvarar och servar, tillägger Gurra. Det är verkligen max vad vi klarar av givet våra ytor och antal personal!
För att förenkla service har Gåshaga Marina satsat stort på digitalisering och inför nu en QR – kod för varje båt. Den innehåller alla uppgifter om båten, service och skötsellista, så nu vet alla vad som gäller för varje båt. En åtgärd som har tagit och tar mycket tid och är en stor omställning i en i övrigt väldigt analog bransch. Det kommer spara mycket tid framöver men är också en kvalitetssäkring.
-Jag tror att vi är först i Sverige på detta när det gäller privatbåtar, säger Gurra och nästa steg som just påbörjats är att jobba med ett ökat säkerhetstänk, bättre arbetsmiljö med investeringar i både hamnarna och verkstäderna.
Gåshaga Marina har också startat ett stort miljöarbete och påbörjat certifiering för både bolagets processer och kvalitet enligt Göteborgsföretaget Qualified’s program. Det innebär bland annat att de minimerat bottenmålningen på båtarna och ersatt det med bottentvätt på en stor plattform kopplat till ett reningsverk. Detta för att kunna tvätta båtarna utan att något går ut i vattnet och med det har de minskat giftutsläppen med upp till 80%. Elbilar har länge varit en självklarhet och just nu drar de ner mer el till Marinan för att möta framtida behov. De har också alltid samverkat med företag på Lidingö och har idag ca 35 företag på sin leverantörslist lista och dialogen med kommun och politiker är mycket bra.
-Vi vill också skapa en trevlig hamnmiljö och förra året öppnade vi ett Café som har blivit en mycket populär mötesplats sommartid, inte bara för båtfolket utan även för de som bor i området, säger Gurra.
-På två år har vi gått från att omsätta 13,8 miljoner till drygt 18 miljoner, vi har åtta anställda samt fyra som kommer in ibland. Vi jobbar nu hårt på att utöka marinan med fler båtplatser och samtidigt bygga en mer skyddad hamn som dämpar vågor från passerade båtar. Vi gör det som ett samarbetsprojekt med vår granne Gåshaga Strand Båtklubb. Det finns ständigt något att utveckla och hela tiden dyker det upp nya idéer som vi vill utveckla och omsätta, avslutar Gurra.
Artikeln skriven av Katarina Palmstierna för Lidingö Näringsliv.
På bilden Gurra Krantz i den jättestora traktorn!
Dela gärna detta inlägg