Vision- Lidingö – 15 minutesstaden

Den 15 september 2021 samlade Lidingö Näringsliv och fastighetsägare den politiska majoriteten och stadens tjänstemän för en vandring från Lidingö centrum Stockholmsvägen upp till Torsviksdiket och Torsvik centrum.

Fastighetsägarna hade tagit fram en vision, och förslag till både lång- och kortsiktiga förbättringsaktiviteter och det blev en jättefin dialog och ett antal projekt har startats.

Det har hänt mycket sedan dess och här är lite återkoppling:

Lidingö centrum, så är nedan visionsbild snart redan verklighet. Brödernas och Bibliothèk har öppnat, terrassen är renoverad, trappan till parkeringen är på gång och Gateau öppnar 11 maj i Annas Väskors gamla affär (som flyttat vidare till lokal i polishuset). Garagets renovering har också påbörjats. Ytterligare ansträngningar pågår med att handlarna ska flytta runt i centrum för att få plats med fler verksamheter. En dialog mellan Grosvenor och den politiska majoriteten pågår dessutom runt nya byggnader i småskalig trädgårdsstil, för att tillmötesgå Lidingöbornas behov av ytterligare service.

Raoul Wallenbergparken är på väg att bli en härlig mötesplats och grön oas, integrerad med Lidingö centrum och restaurangerna. Projekt pågår.

Stadshuset är redan på väg att bli en stadens kultur- och mötesplats med restaurang och konstutställningar och kulturevenemang.

Stockholmsvägen är på väg att utvecklas till en trivsam handelsgata.

En total trafiköversikt pågår från stadens håll i samverkan med fastighetsägarna. Likaså pågår ett arbete att göra hela vägen grönare och mer bullerdämpad. Cykelbanan är målad och kommer troligtvis i ett senare skede att flytta bakom husen.

På norra sidan öppnar nu två restauranger; Pasta Pronto och Señor Bob med möjligheter att sitta både inne och ute. Fin belysning på Arenahuset och nya bullerdämpande fönster i Arenahusets kontorslokaler är redan klart.

På södra sidan finns redan ett antal butiker, matställen och företag i gatuplanen, såsom Grill In, Trattotia delI’ Isola, Nr40, Lidingö Djurbutik och Trim, för att nämna några.

Kvartersutvecklingsprojekt i samverkan, med fastighetsägare, staden, boende  och handlare kommer att startas efter sommaren för att göra vissa kvarter trivsammare, tryggare och vackrare.

Möjligheter till nya hus och bostäder kommer att diskuteras i samband med den nya översiktsplanen för Lidingö (20-årsplan), vars arbete just startat.

Torsviksdikets överbyggnad och park  ligger för planering hos staden och kommer troligen inte att starta förrän efter valet och vara den del i arbetet den nya översiktsplanen. Likaså målade biltunnlar vid inloppet till Lidingö som också sker i samverkan med SL.

På Torsviks Torg med Gateau som centralpunkt, finns redan en mängd verksamheter och i Torsviks Center flyttar allt mer vårdenheter in och bildar ett ”Vårdhus”.

Steg för steg närmar vi oss visionen.

Dela gärna detta inlägg