Ett mycket lyckat förslag till utbyggnad av Lidingö Centrum

Idag arrangerade Idha Bergström och Erika Lundström från Grosvenor ett möte för att visa ett förslag till ny, småskalig utbyggnad för handel, bostäder och parkering invid Polishuset på Lejonstigen.
Mötet var på plats vid trappan på Stadshusparkeringen och inbjudna vara den politiska majoriteten, stadens tjänstemän som arbetar med att utveckla Raoul Wallenberg parken samt Lidingö Näringsliv.
Den nya byggnaden föll alla i smaken direkt! Det är småskaligt, grönt och i trädgårds stil och vidareutvecklar Lidingö Centrum till ett ännu mer levande centrum. Den tråkiga ytan på biografgatan är som bortblåst och ersätts med butiker, boende samt parkering under jord. Vi talar om ny handelsyta, nya parkeringsplatser under jord samt nya bostäder med inspiration från Canadastigen på Lidingö. Trappan från Stadshusparkeringen kommer också att breddas och förskönas.
Nu ligger bollen hos Teknik- & Fastighetsnämnden och alla hoppas på snabba besked för att kunna trycka på startknappen.
På Bilden: Mats Gröndahl Miljö – och Stadsbyggnadsnämnden.
Birgitta Sköld Lidingöpartiet, Matths Järliden (WAK arkitekter), Idha Bergström Grosvenor, Erika Lundström Grosvenor, Daniel Broman Stadshusdirektör, två medarbetare från Lidingö stads grönområden och parker, Daniel Källenfors Moderaterna, Suzanne Liljegren Liberalerna samt Katarina Palmstierna Lidingö Näringsliv som tog bilden.
Dela gärna detta inlägg