Vision för båtliv, sjöliv och sjötrafik på Lidingö

Inom ramen för framtidens Lidingö, som en 15 minutersstad har Lidingö Näringsliv i samverkan med politiska partier och näringslivet utarbetat en vision för båt, sjöliv och sjötrafik för Lidingö, som ska ligga som en grund för utformningen av den nya kommande översiktsplanen.

VISION

Lidingö är en skärgårdsö där vi som Lidingöbor har ett intensivt båt-, sjö- och strandliv.  Lidingöborna trivs vid vattnet och många Lidingöbor har egna båtar. På höstar och vårar putsas och fejas det på våra båtklubbar och marinor.  Restauranger, caféer och badplatser som ligger utefter stränderna är välbesökta och här utövas också olika vattensporter, seglarskolor och mycket annat. Som Lidingöbo får man alltid båtplats i någon av våra hamnar.

På ön finns ett flertal väletablerade kommunala och kommersiella marinor, med både sommarplatser och vinteruppläggning, samt en mängd småföretag som åker runt och servar båtarna på de olika klubbarna. Båtbranschen är en av våra största branscher på ön. Vi har även företag som köper och säljer båtar.

Den kollektiva sjötrafiken är utvecklad och det är enkelt att ta sig med båt från någon av våra bryggor runt om på ön till City och våra grannkommuner. 

Båt och sjöliv har en stor påverkan på det rörliga friluftslivet och Lidingöbornas hälsa och välbefinnande.

FÖRDJUPNING

Båtklubbar & Marinor

Vi har många föreningsdrivna båtklubbar och ett Båtråd som. består av politiker, representanter från båtklubbarna och från Lidingö stad som arbetar tillsammans med vidareutveckling, finansiering, bryggor, fler båtplatser, underhåll, etc.

Båtklubbarna har konceptet ”gör det själv” och man rustar själv sin båt och arbetar i olika lag vid sjösättning och upptagning. En mängd små båtserviceföretag är kopplade till de olika klubbarna och utför olika typer av motorservice och andra båtreparationer som gemene man inte klarar av. Numer finns även sk. ”trailermedlemskap” vilket innebär att man har sin båt på trailer och ska man använda den lägger man själv i den på klubbens ramp. Det finns också ramper som är öppna för alla. Detta har markant minskat trycket på kön för båtplatser.

Vi har också ett antal växande kommersiella marinor med ”full service” koncept där man hämtar och lämnar nycklar och båt och får därmed båten servad, tankad/laddad och packad och man har ofta sina egna serviceverkstäder. De större marinorna är så kallade ”båtkluster” med olika kompletterade båttillbehörsaffärer och försäljning av båtar. I dessa kluster finns även caféer och restauranger som alla Lidingöbor kan besöka för att få en bit mat, hamnmiljö och närhet till vatten.

Miljöhamnar och tillgång till båtplatser

Alla våra hamnar är s.k. miljöhamnar med el-laddning, båtbottentvättar, latrintömning, sopsortering etc. I en framtid kan vi se att allt fler båtar blir el-drivna och kanske ett ökat antal segelbåtar, på grund av de höga diesel- och bensinpriserna.
Det är fortfarande brist på båtplatser men so Lidingöbo är det goda chanser att man får båtplats inom 1 år. Genom förtätning och nya typer av sommarplatser och vinterförvaring har antalet båtplatser succesivt utökats. Vi har också några företag som säljer bra båtar och begagnade båtar och det finns även möjlighet att hyra eller vara delägare i en båt.

Båtbranschen

Runt om på ön finns förutom de större ”båklustren” en mängd en små ambulerande företag inom båtbranschen, som åker runt till de olika båtklubbarna och marinorna för att serva båtarna, det är allt från motorservice, segelmakare, navionics, etc. och båtbranschen är numer en av våra största branscher på ön. Vi har också några företag som säljer nya båtar och begagnade båtar och det finns även möjlighet att hyra eller vara delägare av en båt.

Leva nära vattnet

I vissa hamnar finns sjöbodar, restauranger, caféer och kallbadhus, där man gärna sitter för att komma nära vattnet – eller som vi brukar säga ”leva nära vattnet”.
De nya hamnen vid brofästet har blivit mycket populär bland Lidingöbor och har ett unikt koncept som gör Lidingö attraktivt, det gäller även för marinan i Gåshaga.

Leva på vattnet

Att bada på någon av våra badplatser samt olika vattenbaserade aktiviteter, såsom rodd och kanot, är mycket populära sporter bland öns invånare. Det finns också en uppsjö av kurser i båtvett, förarbevis, segelkunskap etc. – och möjligheten att leva ”på vattnet” gör vår ö unik.

En unik tillgång är även Lidingös egna välbesökta skärgårdsöar, Ekskäret, Björkskär, Nassa och Fjäderholmarna, där mycket ungdomsaktiviteter är förlagda, såsom Jolleseglarna etc. Förutom saltsjön har vi också den fina Kottalsjön, som ger tillgång till bad och café för Lidingöborna.

Den kollektiva båttrafiken

Den kollektiva båttrafiken har vidareutvecklats, både med Waxholmsbåtar och pendelbåtar och det finns ett antal bryggor på Lidingö, såsom Gåshaga, Islinge, Aga, Larsberg, Elfvik, Brevik, Storholmen, för att nämna några. Dit man kan komma med, buss, cykel eller bil med möjlighet att parkera, kan man sen med kollektivtrafik ta en el-båt till våra närliggande grannkommuner såsom City, Vaxholm, Ropsten, Täby, Värmdö, Nacka, Danderyd, etc.

Dela gärna detta inlägg