Partiledardebatter den 23:e och 30:e augusti om Lidingös framtid

LIDINGÖ NÄRINGSLIV har bokat Ansgarskyrkan för politikerdebatter den 23:e och 30:e augusti 2022 kl. 19.00 – 21.00. Alla partiledare på Lidingö är inbjudna och kommer att närvara.

Alla Lidingöbor och företagare är välkomna att lyssna och delta!
Det är många områden som vi ska igenom, därför har vi delat upp debatterna på två tillfällen med olika tema.Utgångspunkt för debatterna är visionen om Lidingö som en 15 minutersstad – ett sätt att utveckla Lidingö både socialt, ekonomiskt och miljömässigt och svaren från våra politiker ska ha fokus på den kommande mandatperioden.
TEMA DEN 23 AUGUSTI
– Visionen för framtidens Lidingö – kommande översiktsplan.
– Stadens finanser, skatter etc.
– Företagsklimatet och näringslivets roll och utveckling på ön, branscher, kluster.
– Service och tjänster
– Arbeten, fler jobb på ön, jobbmatchning
– Lidingö centrum och Stockholmsvägens utveckling
– Närcentra och dess utveckling
– Kollektivtrafik och bilar, ex, tvärkommunikationer, elbilar/båtar, laddstolpar etc.
TEMA DEN 30  AUGUSTI
– Lidingö som 15-minutersstad.
– Grön och Blå Ö (sjöliv) – i praktiken.
– Byggande av nya bostäder/ungdomsbostäder, äldreboende, etc.
– Utveckling och förändring av befintlig bebyggelse och företagslokaler.
– Företagens och bostädernas framtida energiförsörjning.
– Förenklad byråkrati, processer och hållbar upphandling.
– Vård, omsorg, skola, kultur-  valfrihet och utveckling.
– Trygghet och säkerhet och dess utvecklingsplaner.
Du har även möjligheter att ställa just de frågor som är viktiga för dig genom att maila frågor till info@lidingonaringsliv.se eller ta dem på plats.
Det kommer att bli spännande och intensiva debatter och moderator för dagarna blir Claes de Faire, som är journalist och författare. Han har dessutom varit programledare för Resumé och Nyhetsajten i TV8 och chefredaktör för tidningen Mitti.
Debatterna kommer även att sändas live på Lidingö Näringslivs Facebook sida.
Ingen anmälan behövs för att komma till debatten i Ansgarskyrkan.
Dela gärna detta inlägg