Det nya ledarskapet efter pandemin

Hur ser ledarskapet ut och hur ska vi samarbeta när personalen jobbar 30–50% hemifrån? Hur kan du bli mindre stressad (styra dina tankar)? Det är frågor som Market Cap arbetar med.

Agneta och Johan Setterwall är två av fyra som startade företaget Market Cap, som arbetar främst med ledarskap och förändringsledning, grupp- och individutveckling, coachning/ handledning samt stressförebyggande åtgärder. De är certifierade i alla metoder som de använder sig av.

Företaget ställde snabbt om under pandemin, från 100 % fysiska till enbart digitala utbildningar, vilket ställde stora krav på att tänka nytt och på ny teknik. Både arbetslivet och ledarskapsrollen har förändrats i samband med pandemin säger Johan.

Flexibiliteten i arbetslivet har ökat dramatiskt och den digitala utvecklingen har gjort det möjligt för både ledare och medarbetare att arbeta i hemmet, på kontoret, på ett café, eller från något annat land.

Detta innebär nya utmaningar i ledarrollen. Det nya ledarskapet kräver regelbundna möten, både fysiska och digitala, med varje enskild medarbetare. Betydelsen av en gemensam målbild och riktning är ännu viktigare idag. Det gäller också att medarbetarna har tydliga individuella mål och uppgifter, säger Agneta. Men det räcker inte, fysiska gruppmöten behövs också för att skapa en gemensam, vision, målbild, värdegrund samt för att skapa kreativitet, samhörighet och kittet mellan alla medarbetare. Finns inte detta ”kitt” så är det risk att lönen är det som håller oss kvar och då är det lätt att en konkurrent erbjuder en bättre lön och då drar man. Så får det inte bli säger Johan.

Ledarskapet idag är en utmaning och kan vara oerhört stressigt och därför stöttar Market Cap också cheferna med stressförebyggande åtgärder. Idag vet forskare att en orsak till stress är våra orostankar och här använder sig Market Cap av Mcog-metoden. Den handlar om att bli medveten om sina tankeprocesser, att lära sig att hantera sina tankar, och träna på att ge dem mindre uppmärksamhet. Som under natten då vi ligger och ältar och har oroskänslor. Metoden innebär att man tränar på att ge sina negativa tankar mindre tid.

Tankar betyder inget men vad du gör med dem har stor betydelse.

Lotta Christensson, som också arbetar på Market Cap, jobbar med Mcog och karriärrådgivning samt som Livsstilscoach och är specialiserad på mätmetoden Firstbeat. Det är en sömn och stressanalys som visar graden av återhämtning. Analysen hjälper till att hitta en balans mellan arbete, fritid och mellan aktivitet och vila. Det är många chefer och medarbetare som fått viktiga insikter som lett till livsstilsförändringar tack vare denna mätning säger Lotta. Kombinationen av Livsstilsmätningen för att få fakta kring nuläget och Mcog för att få verktyg att hantera sina tankar är fantastisk fortsätter Lotta.

Det enda vi kan vara riktigt säkra på är att både världen och ledarskapet blir mer komplext och det finns hjälp att få, avslutar Agneta och Johan

Dela gärna detta inlägg