Artikel i tidningen ”Välkommen till Lidingö”

I årets upplaga av tidningen ”Välkommen till Lidingö” som gått ut till alla hushåll på ön, finns en artikel om Lidingö Näringslivs arbete inom området Shoppning & Service. Det är en intervju med Katarina Palmstierna som är ordförande i föreningen, där hon bland annat talar om ”Vi -känslan” och att Lidingöborna föredrar att handla på ön.
Branschen handel-och service hade svårt under pandemin, eftersom man inte kunde träffas och precis när återhämtning skedde kom en ny kris fast av annan karaktär. Lidingöborna är nu försiktiga med utgifter, på grund av höga el- och matpriser samt ökade räntor och företagen drabbas hårt- en del har minskat omsättningen med upp till 30%.
DISKUTERA MÖJLIGHETER
Lidingö Näringslivs ”Handelsnätverk” kommer att ha en extra viktig uppgift detta år. Handelsnätverket kommer att förstärkas och en dialog med företagen inleds för att ta reda på vilken typ av stöd de behöver och vad som kan göras.
Hör av er om ni vill att vi kommer ut till er för att diskutera möjligheter.
Dela gärna detta inlägg