Samrådsmöte i Stockby firades med tårta

Idag samlades ett 20-tal glada fastighetsägare, involverade medarbetare från Lidingö Stad och Lidingö Näringsliv på Stiller Studios i Stockby.
Syftet var att gå igenom samrådshandlingar för Stockby och fira att processen äntligen kommit till samråd.
Det bjöds på med ”Samrådstårta” Thomas Hedberg, representant för fastighetsägna i Stockby och Hanna Brandshaug, projektledare på Lidingö stad gick igenom samrådsförslaget som innebär att fastighetsägarna får bygga på 60 % av sin markyta i stället för dagens 40% samt bygga på höjden till 12 meter i stället för dagens 8 meter. Det blir en detaljplan i stället för dagens sju.
Katarina Palmstierna, Lidingö Näringsliv säger att det varit en bra process och en mycket god samverkan mellan oss, Lidingö stad, fastighetsägarna i Stockby.
Några större invändningar hade inte kommit in så här långt och den nya detaljplanen väntas träda i kraft Q2-Q3.
Tack Caroline & Patrik Forsberg för att vi kunde samlas i er häftiga studio🌺
Dela gärna detta inlägg