NU HOPPAS VI ATT RINGLINJEN BLIR VERKLIGHET

NU HOPPAS VI ATT RINGLINJEN BLIR VERKLIGHET

Samtliga politiska partier på Lidingö har tillsammans i ett YTTRANDE svarat på en REMISS från Region Stockholms Trafikförvaltning rörande förändringar i kollektivtrafiken.

I remissen fanns många försämringar för Lidingös kollektivtrafik men i yttrandet finns fler och väl underbyggda förbättringar som gynnar näringslivet på ön och som LIDINGÖ NÄRINGSLIV drivit länge.

Exempel är:

SJÖTRAFIK till Fjäderholmarna där det finns många företag och besökare, och till Elfvikslandet där det faktiskt är över 160 000 besökare till konferensanläggningarna per år och uppemot 200 anställda.

STOMNÄTSBUSSAR til bland annat Karolinska.

LIDINGÖBANANS med nuvarande turtäthet som är viktig för alla företag i Aga, Larsberg och Gåshaga och extra viktigt att det inte blir trafikstörningar.

BUSS 205 med ökad turtäthet för Elfvikslandet.

RINGLINJE som binder ihop norra och södra ön – detta är ett förslag som Lidingö Näringsliv tog fram redan 2019 och som har processats med Lidingö stad/politiken och som nu drivs aktiviteter från politiskt håll. Linjen är tänkt att gå från Larsbergs brygga, Aga (tåganslutning) Hagsätra, Mosstorp, Hantverkshuset, Hersby gymnasium, Lidingövallen, Näset, Islinge (Dalängen), Lidingö Centrum, Torsviks centrum, Herserud, Baggeby (tåganslutning), Bodal, och Larsberg och till Larsbergs brygga och OMVÄNT.

YTTERLIGARE FÖRBÄTTRINGAR som Lidingö näringsliv nu kommer att jobba med är bättre kollektivtrafik till Stockby. Den nya detaljplanen är snart klar som ger möjligheter att bygga till och därmed fler arbetsplatser.

Läs kommentarer och hela yttrandet:

https://www.lidingonyheter.se/lidingo-stad-starkt-kritisk-till-sls-foreslagna-forsamringar/

Dela gärna detta inlägg

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *