LIDINGÖ ÄR SÅRBART

Förändringar i kollektivtrafiken får stora konsekvenser för både Lidingöbor och företagare.

Lidingöbanans förseningar har skapat extra kostnader för flera företagare på ön då bussen till Baggby inte är synkad med Lidingötågets avgång mot Gåshaga. På exempelvis Bonver, vår största arbetsplats, näst efter staden, är det många anställda som kommer till arbetsplatsen med tåget, och kommer över tio minuter för sent. Dag ut och dag in blir det kostsamt för företaget. Konstskolan Beckmans är helt beroende av tåget för att vara konkurrenskraftiga och kunna rekrytera kompetent personal, få föreläsare och få eleverna att välja Beckmans trots att de ligger på Lidingö. Lidingöbanan är navet för dem.

Dessutom är det extremt dåliga förbindelser mellan Aga/Larsberg och Lidingö Centrum.

Vi vet att staden gör vad som kan och utövar alla påtryckningar som är möjliga. En nyligen utgiven artikel i Lidingö Nyheter beskriver situationen på ett konkret sätt och vad som är på gång.

Lidingö är inte optimalt när det gäller kommunikationer, och Lidingö Näringsliv har tidigare tagit fram ett förslag till en ringlinje vars förslag har legat hos SL i flera år utan att godkännas. Vi har också drivit på om ökade bussturer och utökad pendelbåttrafik till Elfvikslandet, som har många anställd och över 200 000 besökare per år. Detsamma gäller Bosön.

Vi har också legat på om fler och ändrade bussturer till Stockby som har många hantverkare som tar bussen från Ropsten på morgonen. Antal turer är för få och inte synkade med företagens öppningstider och behovet kommer att öka nu när Stockby får sin nya detaljplan med ökad byggyta och därmed fler personer som kommer att arbeta där.

I Stockby är det dessutom stort problem med parkeringsplatser och eftersom staden inte släpper till mer mark runt omkring behöver företagarna använda sin egen markyta eller parkera olovligt. Kommunen har föreslagit att företagarna ska använda den parkeringsplats som finns vid gamla Stockby motionsgård, men det har inte fungerat då hantverkare ofta har saker att bära. En tanke är att eftersom det finns för få laddstationer i området så kanske staden kunde göra ett avtal med ett laddföretag och på så sätt få parkeringsplatsen mer attraktiv, det är ju stadens mark.

Det finns fortfarande mycket att göra när det gäller förbättrade kommunikationer på ön vilket är viktigt för företagens konkurrenskraft, men även för skolungdomar och Lidingöbor som ska till andra sidan ön och SL är inte lätta att ha att göra med och nu vill de dessutom försämra ytterligare genom att lägga ner 221:an, trots en protestlista som en Lidingöbo dragit igång.

Ytterligare ett sorgebarn är trängselskatten vid Ropsten och just nu betalar man dubbla avgifter när man ska till Ropsten – när det egentligen borde vara gratis eftersom vägen ner från bron till tunnelbanan är avstängd på grund av byggarbeten.

Men det gäller att aldrig ge upp, tänka nytt och hitta nya lösningar, som exempelvis förarlös shuttlebuss, mindre bussar, mer båttrafik till nya bryggor, använda taxi som kollektivtrafik vid hög belastning och mycket mer,. Hur har andra kommuner gjort, vad kan vi lära?

Vi vet att både politik och stad har många av dessa utvecklingsområden på sin agenda men har svårt att komma igenom med bland annat SL, så nu vill Lidingö Näringsliv att vi sätter oss ner tillsammans och ser vad vi kan göra för att trycka på eller ta fram nya lösningar tillsammans med företagen på ön och med Lidingöborna.

Dela gärna detta inlägg