TO TRUST HAR KÖPT LIDINGÖ LÅS & LARMS LARMVERKSAMHET

I onsdags inleddes ett nytt kapitel inom säkerhetsbranschen på Lidingö – då förvärvade säkerhetskoncernen To Trust Lidingö Lås & Larms larmverksamhet.

  • Utvecklingen inom branschen för säkerhetsteknik och trygghetstjänster går med en rasade fart och blir alltmer specialiserad, säger Joacim Persson som är både ägare och VD av Lidingö Lås & Larm.  Av den anledningen har vi nu tagit ett strategiskt beslut att fokusera på vår kärnverksamhet med lås, låssystem, passersystem, digitala lås, värdeförvaring, säkerhetsdörrar och säkerhetsbesktiningar, medan vi avvecklar larmverksamheten. Man måste bli mer av en expert inom sitt område, fortsätter Joacim och därför har vi också kvar säkerhetsbutiken på Lejonvägen 14.
    Med varm hand och stor tillit lämnar vi nu över våra larmkunder till företaget To Trust som har samma kundfilosofi som vi och som vi redan har ett samarbete med, fortsätter Joacim.
  • To Trust levererar helhetslösningar för trygghet och säkerhet och med anledning av omvärldsläget ser vi en ökad efterfrågan av samordnade och kvalitativa säkerhets- och trygghetslösningar för både privatpersoner och företag”, säger Torbjörn Christiernsson, som är både VD och grundare av bolaget. 

Torbjörn har varit polis i 17 år, varv dryga 12 år på den Nationella Insatsstyrkan, men kände att han kunde bekämpa brottligheten på ett bättre sätt i det civila – så för mer än 10 år lämnade han polisen och har sedan dess verkat i den privata säkerhetsbranschen. Han har sedan 2014 drivit egna säkerhetsbolag. Sedan i somras driver han To Trust som idag är en snabbväxande koncern.
De som arbetar i företaget kommer främst från långa karriärer på specialavdelningar inom polisen, såsom Nationella Insatsstyrkan samt polisens Verksamhetsskydd och Underrättelseavdelningar men även andra delar ingår för att nå unik helhet.
Företagets vänder sig emot både företag och organisationer samt privatpersoner, såsom personer inom musikbranschen eller som exponeras mycket i media. Det senaste samarbetet är att To Trust blev officiell säkerhetspartner till Svenska Basketbollförbundet.  

  • Vi erbjuder säkerhetstjänster inom både rådgivning, service och teknik, där vår ambition är att vara ledande, nytänkande och ha en helhetssyn av kundernas säkerhetssituation och behov av trygghet, säger Torbjörn. 

Rådgivning för t.ex. en privatperson kan innehålla en komplett säkerhetsanalys, där man exempelvis gör en total säkerhetskontroll; – vem städar, vem är barnflicka, vem sköter trädgården, vem sköter bilen, vilket företag renoverar hemmet, hur är säkerheten i och runt huset, hur ser IT-säkerheten ut, hur ser rutinerna ut, hur kommer han/hon till jobbet, etc.

  • Säkerhetsanalysen är alltid unik och utgår från personens eller företagets situation och vi har alltid en utpekad kontaktperson mot varje kund och strävar framför allt att arbeta förebyggande, säger Torbjörn. 

I servicedelen ingår att erbjuda t.ex. städning och trädgårdshjälp från säkerhetskontrollerade och tillförlitliga trädgårdsentreprenör och när det gäller säkerhetsteknik har vi utöver egen kompetens även samarbeten med de bästa och mest förtroendefulla i branschen på såsom Lidingö Lås & Larm.
Hela branschen bygger på förtroende och To Trust förvärv av larmdelen av Lidingö Lås & Larm breddar vår redan starka rådgivningsverksamhet och Lidingö Lås & Larm förstärker sin redan starka position på marknaden genom att fokusera på kärnverksamheten. 

  • På detta sätt kommer vi bägge att fortsätta att ha en stark närvaro på Lidingö, men även i andra kommuner, samt stärka vårt samarbete framöver genom att ge varandra uppdrag då vi har samma syn på service, kvalitet och kundfokus inom säkerhetsområdet, avslutar Torbjörn och Joacim.

Pressrelease_231120

Artikeln är skriven av Katarina Palmstierna för Lidingö Näringsliv

Dela gärna detta inlägg