SL BROMSAR START AV TÅGTRAFIK PÅ LILLA LIDINGÖBRON

Enligt en pressrelease från Lidingö stad i går säger man att trots stora ansträngningar från Lidingö stad har försöken att hitta en lösning tillsammans med SL varit fruktlösa och att i dagsläget finns ingen tidplan för när trafiken kan komma igång.

14 000 resenärer per dag är drabbade och Lidingö Näringsliv har tidigare skrivit en artikel som hur Lidingöbanans trafikproblem på olika sätt drabbar företagen utmed sträckan. Men det drabbar inte bara företagen, det drabbar också alla Lidingöbor och det är av största vikt att man löser problemet omgående som nu pågått i flera månader.

Lidingö Näringsliv träffade Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors för en kommentar: ”Staden har gjort vad vi kunnat och SL har agerat utan hänsyn till Lidingöbornas behov – SL måste ta sitt ansvar”.

Anders Paulsen, kommunalråd och ordförande för Tekniska nämnden kommenterar situationen så här: ”Tråkigt att inte staden och SL kan samarbeta bättre i ett stort och viktigt projekt.

Läs hela pressreleasen:

https://lidingo.se/…/slbromsarstartavtagtrafikpalillali…

Artikel skriven av Katarina Palmstierna för Lidingö Näringsliv

Dela gärna detta inlägg