NU FÅR DET VARA NOG MED NEDDRAGNINGAR AV KOLLEKTIVTRAFIKEN PÅ LIDINGÖ

Näringslivet, föreningar och skolor på Lidingö uppmanar till att planerade neddragningar avbryts omedelbart och att SL agerar för att Lidingöbanan kan börja trafikeras snarast möjligt.

Lidingö är en ö och en stad med 48 500 invånare och över 7000 företag varav ca 5000 är mindre företag med många kunder både på och utanför Lidingö. De övriga 2000 företagen är större och oftast verksamma inom handel, byggbranschen, hantverksindustrin, hotell, restaurang och Lidingö stad. Det finns över 12 000 arbetstillfällen på ön och varje dag pendlar ca 5000 till Lidingö, ca 16 000 pendlar ut från ön och ca 6500 rör sig på ön.

Alla är starkt beroende av en effektiv och fungerande kollektivtrafik och avgörande för näringslivets utveckling.

Över 50 % av Lidingöborna bor utefter Lidingöbanans sträckning och det är extremt sårbart när den som nu inte fungerar. Sedan Lidingöbanans stopp i över Lidingöbron i juni förra året, har biltrafiken till Stockholm ökat med 4000 bilar per dag.

Lidingöbanans försenade återinvigning, i och med att SL inte har släppt på trafiken på bron, har skapat extra kostnader för företagare på ön då bussen till Baggeby inte alltid är synkroniserad med Lidingötågets avgång mot Gåshaga. På exempelvis Bonver, vår största arbetsplats, näst efter staden, är det många anställda som kommer till arbetsplatsen med tåget, och kommer över tio minuter för sent. Dag ut och dag in blir det kostsamt för företaget. Ett annat exempel är statligt finansierade Beckmans designhögskola som är helt beroende av tåget för att vara konkurrenskraftiga och kunna rekrytera kompetent personal, få föreläsare och få eleverna att välja Beckmans trots att de ligger på Lidingö. Lidingöbanan är navet för dem. Dessutom är det extremt dåliga bussförbindelser mellan Aga/Larsberg och Lidingö Centrum.

SL lade ner busslinje 221 , i december trots stora protester och John Mattson som har många fastigheter och hyresgäster i Larsberg, ser nu hur en försämrad kollektivtrafik påverkar både hyresgäster och anställda som vill ta sig till och från Lidingö. Andra neddragningar som nu är på gång är Linje 206 till Larsberg som ska få färre avgångar och buss 225 till Sticklinge där var tredje avgång försvinner.

Ytterligare ett sorgebarn är trängselskatten vid Ropsten, under en period fick man betala dubbla avgifter när man skulle till tunnelbanan i med Ropsten – när det egentligen borde vara gratis eftersom vägen ner från bron till tunnelbanan är avstängd på grund av byggarbeten i Ropsten. Nu har Trafikverket skyltat om och man får ta en rejäl omväg via Värtahamnen för att endast betala en trängselskatt.

SL har fattat och planerar beslut som tydligt försvårar för medborgare, näringsliv, skolungdomar, studenter och besökare att åka kollektivt på, till och från Lidingö. Det är långt ifrån de mål samhället har för att ställa om till ett klimatsmart liv.

En inte fungerande kollektivtrafik påverkar inte bara Lidingöborna som privatpersoner utan hela näringslivet. Det är svårt att rekrytera kompetent personal, det försvårar lönsamheten hos företagen, det är svårt för alla besökare till våra 8 konferensanläggningar, våra idrottsanläggningar, skolor och till våra företag på ön.

Nu får det vara nog och vi kräver att SL omprövar sina planerade neddragningar samt säkerställer att Lidingöbanan kan tas i bruk snarast möjligt.

Har du frågor kontakta Katarina Palmstierna – info@lidingonaringsliv.se

Dela gärna detta inlägg