HUR SKAPAR VI ETT DESIGNKLUSTER I DALÉNUM?

Det var frågan som diskuterade idag när företag, fastighetsägare och Lidingö stad träffades på företaget Klong i Dalénum.

Det har länge talats om ett möjligt Designkluster i Dalénum och steg för steg har designrelaterade företag flyttat dit.

Idag finns förutom Klong, även Beckmans Designhögskola, Gerleborgsskolan (konstskola), Stillerska och Carl Malmstensskolan i Larsberg.

En genomgång gjordes av vilka lokaler som finns tillgängliga i syfte att locka fler likasinnade företag att etableras sig i området, på kort eller på lång sikt.

Det konstaterades också att det är viktigt att det finns caféer och restauranger och parker i området och gärna relaterade hantverksföretag.

Grunden för ett eftertraktat designkluster är dock kommunikationer och ett måste är att Lidingöbanan fungerar felfritt i samverkan med en ökad sjötrafik. Bättre kommunikationer från Larsberg och Aga till Lidingö Centrum är också viktigt för att kunna locka företag, föreläsare och studenter till Dalénum.

Ett bra första möte med en gemensam målbild som fortsätter när kollektivtrafiken fungerar bättre till området – då bjuder Lidingö stad in till ett nytt möte för vidare diskussioner runt designklustret.

Ett framgångsrikt kluster stimulerar innovation, ökar kunskapsutbyte, drar till sig attraktiv arbetskraft, ger intressanta karriärsmöjligheter, stärker regionens varumärke samt lockar till sig intressanta företag. Stödjer också utveckling av kommunikationer till området.

Med på mötet var från vänster på bilden: Christopher Johansson, Fast Partner, Peter Granberg JM, Daniel Broman stadshusdirektör Lidingö stad, Malin Rosenqvist näringslivschef Lidingö stad, Katarina Palmstierna ordförande Lidingö Näringsliv, Malin Carle Beckmans Designhögskola, Niklas Borg, Green Group, Eva Hjertberg Klong. På främre raden: Karina Ericsson Wärn Rektor på Beckmans Designhögskola, Jan Leuhusen Klong samt Gustaf Grundström Green Group.

Dela gärna detta inlägg