STOR IRRITATION ÖVER KOLLEKTIVTRAFIKEN PÅ LIDINGÖ

Vår artikel ”Nu får det vara nog med nedskärningar” som publicerades den 9:e januari blev varmt mottagen i olika media och med en mängd kommentarer. Sammanfattningsvis kan sägas att både företagare och Lidingöbor är både oroliga och irriterade över Lidingöbanas fortsatta trassel och neddragningar i kollektivtrafiken.

Behovet av att Lidingöbanan kommer i gång som den ska är primärt, då det på olika sätt drabbar så många företag och Lidingöbor utmed banan, även om fler neddragningar av kollektivtrafiken också är otänkbart.

Vi skickade även artikeln personligen till styrelsen för Trafiknämnden i Region Stockholm, Anton Fendert, Jens Sjöström och Kristoffer Tamsons, men ingen har svarat. Det enda vi fått är ett standardsvar av SL`s kundtjänst som beskriver processen av ett inkommit ärende.

Vi ringde vi Anders Paulsen, kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden på Lidingö och frågade vad nästa steg är och han kunde berätta att även de känner stor oro över problemen med Lidingöbanan, och anser att de gjort allt de kunnat för att få igång Lidingöbanans trafikering över bron och att de nu skickat mail till SL`s VD David Lagneholm och Trafiknämndens ordförande i Region Stockholm Anton Fendert, där de skriver att projektet behöver ny övergripande styrning och föreslår en styrgrupp med de två ovannämnda och KSO på Lidingö Daniel Källenfors och Lidingö stads stadsdirektör Daniel Broman, med omedelbar start.

Vi hoppas att detta kan påskynda processen!

Exempel på kommentarer som beskriver läget:

• Det är en skam att SL kan agera med sådan nonchalans som de gör.

• Denna text är viktig. Hur länge ska vi förbli tysta och acceptera denna kaotiska situation? Det är absurt vad Lidingö går igenom på grund av kollektivtrafiken. De ansvariga för nedläggningen av linjen mellan Ropsten och Baggeby (Lidingöbanan) borde skämmas.

• Vi som bor längs Lidingöbanan är så innerligt trötta på detta kaos. Dessutom vagnbrist och växelfel titt som tätt, med inställda tåg som följd. Vågar inte räkna på den arbetstid jag behövt jobba in på grund av detta. Tar mig en timme mellan hemmet i Bergsätra och jobbet vid Vanadisplan – är det rimligt?

• Hjälpte idag en äldre herre med krycka som halkade fram i modden mellan buss och tåg i Bodal, tyckte så synd om honom att jag nästa började gråta. Det är jobbigt nog för oss som är friska, men hur besvärligt är det inte för de äldre, sjuka och svaga, barnfamiljer med vagnar?

• Region Sthlm är på vissa sätt urdålig när det kommer till medborgarrätt och samhällsservice, däribland kollektivtrafik. Har rest i u-länder där detta fungerat bättre.

• Att ta bort 221an och att minska 206:ans avgångar påverkar väldigt många.

• Det känns som att SL tror att alla som bor i Larsberg, Baggeby och Bodal bara vill åka Lidingöbanan. Men arbetar man på ön och behöver ta sig till centrum för att byta mot tex Elfvik blir det svårt om inga bussar ska gå dit.

• Tåget är en katastrof, som fortfarande inte går till Ropsten.

• Vart är detta skickat? Är det skickat till SL:S ledning och politiker i regionen?

• Mycket bra skrivet vi måste få tillbaka buss 221 också. Även när tåget går är tåget fullsatt när det kommer till Bodal/Baggeby.

• Kan bara instämma. Det blir allt svårare att ta sig till och från jobbet och börjar fundera på att flytta in till stan i stället.

• Nu får det vara nog med tåg som stannar i Baggeby! Trängsel utan like till som från Ropsten. Tåget måste gå till Ropsten. Lidingö stad: lös problemet!

• Nu är 206 i princip fullsatt redan i Högsätra

• Bra rutet! 206 har tex aldrig varit så knökfull som nu. Och på den tänker man dra in turtätheten. Snart blir det bilen som gäller även för oss.

• Bra sagt! Trodde det var meningen att kollektivtrafiken skulle vidgas, flera skulle åka kommunalt. I stället planeras neddragningar. Finns det inga förnuftiga människor som kan fatta de rätta besluten nuförtiden?

Har du frågor kontakta (Katarina Palmstierna – info@lidingonaringsliv.se)

Lidingö den 19 januari 2024

Dela gärna detta inlägg