KOMMUNFULLMÄKTIGE HAR KLUBBAT IGENOM DEN NYA DETALJPLANEN FÖR STOCKBY

I Kommunfullmäktige den 19:e februari klubbades den nya detaljplanen för Stockby igenom och alla politiska partier var helt eniga! Lidingö Näringsliv fick ett stort tack för ett fint och spännande samarbete som visat på hur staden kan arbeta tillsammans med en stark extern part.

Lidingö Näringsliv till tacka alla inblandade för ett mycket fint och professionellt samarbete som nu kommer att bidra till en kraftig utveckling av näringslivet i Stockby och som förhoppningsvis även kommer att generera nya utvecklingsområden i samverkan, som exempelvis Stockholmsvägen.

Kommunens ordförande Daniel Källenfors sade på mötet:

-Mycket bra att detta är färdigt! Jag hoppas det kan ge grogrund för många lönsamma affärer och vinstrika företag!

Kommunalrådet Anders Paulsen (LP)och Miljö- & stadsbyggnadsnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP) tackade specifikt för ett spännande och bra samarbete och oppositionsrådet Daniel Larsson (S) tyckte att detta projekt visat på hur det finns bra möjligheter att expandera näringslivet när man arbetar tillsammans.

Karl-Johan Schiller (KD) sade bland annat att redan 2018 stod ”utveckla Stockby” på Kristdemokraternas valaffischer och Suzanne Liljengren (L) var glad över att fastighetsägarna nu äntligen får möjlighet att utveckla sina verksamheter och tacksamma för att Lidingö Näringsliv drivit på processen.

Redan den 18:e maj 2020 genomfördes en vandring i Stockby arrangerad av Lidingö Näringsliv i samverkan med fastighetsägare i Stockby, politiker och stadens berörda medarbetare, som kom att bli startskottet för den nya detaljplanen.

Planavtalet skrevs på 23 februari 2021 och klubbades nu igenom i kommunfullmäktige i måndags – drygt ett och ett halvt år försenat men ändå i mål!

Dela gärna detta inlägg