MÖTE MED FOKUS PÅ NÄRINGSLIV

Lidingö Näringsliv och Kommunalrådsgruppen har genom åren träffats regelbundet för att tillsammans vidareutveckla näringslivet på ön. Vi informerar varandra, diskuterar och samarbetar runt utvecklingsområden utifrån näringslivets behov.

Denna gång redogjorde Anna-Britta Bergman, ordförande i Fastighetsnämnden, för stadens fastighetsbestånd och den strategiska planeringen. Främst ska beståndet användas för stadens egna verksamheter. Staden har just startat ”En väg in” som kan användas av alla som är intresserade av stadens lokaler på ön. För kontor och lokaler i privat regi gå in på Objektsvision.

Lidingöbanan var givetvis ett samtalsämne och Daniel Broman, stadsdirektör, redogjorde för Lidingöbanans ”resa” med förhoppningsvis ett slut den 28:e maj. Vi enades om att fortsätta kampen mot ytterligare neddragningar av kollektivtrafiken och möjlighet till ringlinje.

Michael Åkerblom som är ny säkerhetschef presenterade sig och satsningen ”Lidingö Tryggt tillsammans” och vi diskuterade bland annat företagens roll ur i ett säkerhets- och beredskapsperspektiv och ett djupare samarbete mellan näringslivet, staden och polisen.

Upphandling var ett annat ämne och Lena Wennerklint, berättade om stadens upphandlingar och att de arbetar med att peppra företag på Lidingö att delta på upphandlingarna och att Lidingö Näringsliv också hjälper till att pusha våra företag på ön.

Malin Rosenqvist berättade att den nya Näringslivpolicyn nu planeras för beslut i Kommunstyrelsen den 8 april och i Kommunfullmäktige 22 april.

Ett stort projekt har just startats inom Staden för att förbättra Service & Bemötande och det gäller alla anställda i kommunen som ska bli mer företagsorienterade – det låter som ljuv musik i våra öron!

Från Lidingö Näringslivs sida deltog, Mikael Gustafson, Gerre Versteegh, Ann Nagel, Joacim Persson, Daneil Fornbrandt och Katarina Palmstierna.

Dela gärna detta inlägg