STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR AV PARKERINGEN I LIDINGÖ CENTRUM

Idag var det uppföljningsmöte med Lidingö stad, centrumägaren Grosvenor, berörda näringsidkare och Lidingö Näringsliv gällande parkeringsfrågan i Lidingö Centrum.

Att den stora parkeringsrenoveringen nu är färdig och att garaget idag utnyttjas bättre är positivt. En del arbeten återstår dock under våren meddelar Grosvenor, exempelvis en mopedparkering, målning av övergångsställen, planteringar etc.

En pågående dialog mellan Grosvenor och Staden ser även ut att kunna leda till att ytterligare ett antal parkeringsplatser kan skapas, framför allt i anslutning till vårdföretagen vars patienter ofta är i behov av nära parkering. Grosvenor genomför bland annat en inventering av varmgaragen för att se om det på så sätt skulle gå att frigöra idag uthyrda platser i markplan.

Med hjälp av feedback och idéer från näringsidkarna i centrum pågår en löpande, kreativ och lösningsinriktad dialog som kommer leda till förbättringar för besökarna till Lidingö Centrum.

Dela gärna detta inlägg