NYA RUDBODA TORG MÅSTE BLI EN LEVANDE MÖTESPLATS OCH FÖREBILD

INLÄGG TILL SAMRÅD FÖR RUDBODA CENTRUM DEN 5:E JUNI 2024  – Fastigheterna Eklövet 1 m.fl. Norra Kungsvägen

FRAMTIDENS RUDBODA Vår vision: En levande, attraktiv och trygg mötesplats

Att Lidingö Centrum har utvecklats ska inte ske på bekostnad av våra viktiga närcentra runtom på ön – de kompletterar varandra. Flera av våra 18 stadsdelar har levande närcentra, dvs. grönskande torg, där man träffas, går på kafé eller tar en bit mat, handlar mat, och där det också ibland finns såväl apotek som tandläkare, gym, paketutlämning, dagis och skolor i samverkan med integrerade bostäder. Ibland finns även ett mindre utbud av butiker och små företag. Dessa platser är ovärderliga för närområdet och bidrar till en ökad trygghet i en allt otryggare värld. De ger dessutom goda möjligheter att knyta sociala kvartersrelationer och motverkar ensamhet, samt ger en småföretagare en möjlig mötesplats. Utbud och aktiviteter växlar efter säsong, såsom marknader, julfirande, blommor, frukt & grönsaker etc..
Exempel på sådana närcentra är Näset, Baggeby, Skärsätra, Torsvik, Brevik och Larsberg, även om dessa både kan och bör vidareutvecklas för att bli ännu mer levande och säkra mötesplatser.

  1. Rudboda torg är definitivt en av våra viktigaste närcentra på ön med en kritisk massa av boende, och är en viktig knutpunkt för andra områden på Norra ön, såsom Elfvik, och Askrike med ca 4400 personer boende i upptagningsområdet. 
    Det är också en viktig plats för näringslivet på Norra Lidingö, då där finns många stora arbetsplatser, såsom Bosön, Björnbo, Silverhöljden och alla konferensanläggningar.
  2. Det är också viktigt att se vilka som bor i området – i dagsläget är såväl barnfamiljer och äldre personer som bor främst i Lojoområdet. Det kommer också till fler nya bostäder då det byggs 118 lgh, i Lojobacken, som står klara 2024.
  3. En av hörnstenarna, som även efterfrågas av boende på Norra ön, är att Rudboda Torg/Centrum behöver en större matbutik. Idag finns en ICA Nära och efter dialog med ICA Fastigheter får vi uppfattningen att det behövs en ny större butik för att klara av framtida handelskrav och tekniska krav vad gäller exempelvis såväl varumottagning, inlastning under tak, miljökrav, sopsortering, el, vatten och kylmaskiner. Allt behöver bytas ut då det kommer nya krav. Lidingö Näringsliv vill att området förberedes för en stor dagligvaruhandel som klarar kommande krav och tillgodoser en framtida dagligvaruhandel för Norra Lidingö. Här måste även finns en bra lösning på E-handelsutlämning – detta är ett av de prioriterade önskemålen från boende i området. Att förbereda området för ett apotek är även det ett önskemål, med tanke på det stora upptagningsområdet, men även ur ett miljöperspektiv med tanke på transporter.
  4. I samrådshandlingarna för Rudboda står det ” Byggnaden som innehåller livsmedelsbutiken kan bevaras och byggas ut alternativt rivas och ersättas med en ny byggnad”. I samrådshandlingar för Översiktsplan står det att: ”Livsmedelsbutiken ska vara kvar och ska och ges möjlighet att bygga till”. Vilket gäller? Om det innebär att livsmedelsaffären inte får rivas, opponerar vi oss starkt emot att binda upp sig på detta sätt i en översiktsplan, vi anser att det kan bli en inlåsningseffekt som kanske inte tar hänsyn till kommande krav och funktion.  Vi anser att beslut ska tas i ett senare skede när man vet alla krav mer i detalj. En förutsättning är även att Livsmedelsaffären ska kunna drivas utan driftstopp under byggtiden., då upptagningsområdet är stort och dessutom finns här idag 40 arbetsplatser.
  5. Vi har i samrådsförslaget även sett att torget och förutsättningarna för restaurang/café eller annan mötes-/verksamhetsplats har fått ett mycket litet utrymme och det kommer under dessa förutsättningar att bli mycket svårt att skapa en tillräckligt bra och levande mötesplats.  Gör det inte omöjligt att skapa förutsättningar för en ”riktig” restaurang med den yta som behövs och alla krav som ställs på en sådan verksamhet. Det är mycket lättare att hitta en alternativ verksamhet i en sådan lokal än vid ett senare skede anpassa till en restaurang. Vi tycker det är oerhört viktigt att det ges betydligt mer ytplats för mötesplatser och mindre verksamheter i ”skyltläge” i kommande förutsättningar och ännu en gång vill vi påpeka vikten av ett levande centrum och torg för de som bor och verkar i området och inte minsta ur ett säkerhetsperspektiv. (se vår vision för närcentra) 
  6. Trafiksituationen på Norra Kungsvägen måste ges en säker och effektiv lösning, både för Rudboda och för de som passerar ut till Elfvik. Platsen bör vidare på ett bra och säkert sätt ha kontakt med Rudboda skola och busshållplatser som är anpassade till torget och där bör finnas tillräckligt med parkeringsplatser för de ska handla.
  7. Lidingö Näringsliv har inga synpunkter på antal bostäder, förutom om de inkräktar på ett större torg-/verksamhetsyta.
  8. Vi tycker att det är en bra idé med en markanvisningstävling, men vill tydligt markera att det är viktigt att staden inte styr för mycket i sina riktlinjer, så att de tävlande får en chans att göra något riktigt bra som ligger i tiden och blir en förebild för ett levande och fungerande närcentrum. Viktigt är att det blir en ”hållbar” utveckling i allt som görs. Det är en mängd bilar i omlopp på Norra Kungsvägen, så dess koppling till området är av största vikt att lösa på ett säkert och smidigt sätt.

Lidingö den 5 juni 2024, Lidingö Näringsliv
Lidingö Näringslivs styrelse

Katarina Palmstierna ordförande Lidingö Näringsliv, Ann Nagel ordförande Skogshem & Wijk och Destination Lidingö, Gerard Versteegh ordförande Bonverkoncernen, Mikael Gustafson kontorschef Handelsbanken, Joacim Persson VD Lidingö Lås & Säkerhet, Daniel Fornbrandt Affärs- och projektutvecklingschef John Mattson, Thomas Hedberg VD Fastighetsbolaget Hjärtstocken AB, Primus Dahl VD Saneco Bygg AB.

Dela gärna detta inlägg