Våra arbetsområden

VÅRT FOKUS 2023

Under 2023 har vi valt ut vissa områden som vi kommer att arbeta mer fokuserat med, men vi arbetar ständigt mot våra övergripande mål som du kan läsa mer om under Om Oss. Hållbar utveckling genomsyrar allt vi gör.

Branscher

Lidingö Centrum

Närområde

Stockby

Artiklar

Kollektivtrafiken

Kontors & Verkstadslokaler

Rapporter & Mätningar

Arbetsmarknaden


Branscher

– Hur ser framtidens branscher ut på Lidingö

Vilka branscher växer, vilka försvinner, vilka är stora på Lidingö och vilket typ av näringsliv vill vi ha på ön?

Fokus för 2023 är

Handel & Service

Hantverk

Hotell/Konferenser

Restauranger

Bygg -/fastighetsverksamhet

Lidingö Centrum

Vi vill att Lidingö centrum ska vara ett levande, unikt småstadscentrum anpassat för modern handel. Med daglig service, olika typer av butiker i kombination med hög personlig service och med fler mötesplatser såsom bio, restauranger och caféer.

Alla lidingöbor ska vilja handla och mötas här. Vi kommer att integrera näringslivet på närliggande vägar, såsom Lejonvägen, Stockholmsvägen etc.

Närcentra på ön

Att Lidingö Centrum utvecklas  sker inte på bekostnad av våra viktiga närcentra runtom på ön – de kompletterar varandra. Flera av våra 18 stadsdelar har levande närcentra, dvs grönskande torg, där man träffas, går på kafé eller tar en bit mat, handlar mat, och där det finns både apotek, tandläkare, gym, paketutlämning och dagis. Dessa plaster är ovärderliga för närområdet.

Under 2023 kommer vi att skriva om företagen i alla Närcentra på ön.

Stockby

2019 genomfördes en behovsanalys för Stockbys utveckling. Under 2020 – 2023 pågår ett antal utvecklingsprojekt i samverkan med Lidingös politiker och Lidingö stad för att förbättra, parkering, skyltning, och en ny detaljplan för området, som kommer att innebära ökad markyta att bygga på, ökad hushöjd, några nya byggnader samt restaurang i området.

Artiklar

Debattartiklar
Lidingö Näringsliv har alltid deltagit i den politiska-, finans- och företagsdebatten och vi gör vår röst hörd genom bland annat Lidingö Nyheter, Mitti Lidingö, Facebook, LinkedIn.

Vid arrangerar också föreläsningar och debattillfällen runt aktuella ämnen och vid valtider genomför vi politikerdebatter.


Företagsartiklar
Under flera år har Katarina Palmstierna träffat företagare på ön och gjort reportage om deras verksamheter. Under 2020 då pandemin bröt ut följde hon bolagen dag för dag och publicerade reportage på social media under temat ” Företag i Coronakrisens spår”, “Nystart/Omstart” och Julextra. Under 2021 fortsatte hon under temat ”Företag på Lidingö” och under 2023 besöker hon alla närcentra på ön för skriva om företagen där. Under 2023 har hon också startat en Restaurangserie ÄT UTE PÅ LIDINGÖ där hon skriver om alla restauranger på ön för att engagera  Lidingöbor att stödja restauranglivet under lågkonjunkturen.

Kollektivtrafiken på Lidingö

Vi har tagit fram ett förslag till en ringlinje som förbinder norra och södra delen av ön och denna kommer vi att driva på under året.

Vi arbetar också på att det ska finnas tillräckligt med parkeringsplatser för de som vill handla i Lidingö Centrum och fler turer med sjötrafik runt ön samt specifikt till våra olika konferensanläggningar.

Kontors & Verkstadslokaler

Vi har ett fokusområden som heter Kontors- och Verkstadslokaler som ska se över alla lediga kontors-/industri-och butikslokaler på Lidingö men också identifiera vilka typer av lokaler som saknas, hyresnivåer etc. och diskutera tillsammans med fastighetsägare och politiker hur vi på bästa sätt kan nyttja tomma lokaler och tillfredsställa uppkomna behov för att kunna utveckla företagen på ön.

Rapporter och mätningar

Vi följer årligen olika näringslivsmätningar som t.ex. Svenskt Näringslivs årliga ranking och Småföretagarbarometern för att kunna mäta oss mot andra kommuner i Sverige och hitta förbättringsområden.
Olika typer av branschstatistik, rapporter från Kairos Future, Handelskammaren och andra organisationer kommer löpande som vi också tar del av för att vässa näringslivet på ön och förstå marknaden utveckling och framtid.

Arbetsmarknaden på Lidingö

Vi jobbar tillsammans med Lidingöstad och företagen på ön för att minska arbetslösheten genom olika specifika aktiviteter, beroende av bransch.