Anki

HUR SKA FRAMTIDENS RUDBODA CENTRUM SE UT?

INLÄGG TILL DEN POLITISKA MAJORITETEN 15 MARS 2021 1.Bakgrund: Ur Projekt PM – Lidingö stad 2019-11-04 ”Rudboda centrum byggdes ut under 1960-talet och är i nuläget i stort behov av upprustning. Den befintliga ICA-butiken har behov av större och bättre…

Årsmöte

Välkommen till vårt digitala årsmöte via zoom den 10 maj kl 13.00-14.00.

Välkommen till vår nya hemsida!

Idag öppnar vi vår nya hemsida, där du löpande kan följa vad vi arbetar med, vad som händer i näringslivet på Lidingö, olika externa mätningar och rapporter, vilka vi är som sitter i styrelsen, våra medlemmar och sponsorer och  hur…

Framtidsstudier

Lidingös företag är indelade i olika branscher och i Lidingö Näringslivs styrelsen finns kunskap från alla branscher representerat. Under 2021 kommer vi att fokusera på följande branscher: Handel Hotell/Konferens/Restaurang Bygg-& Förvaltningsverksamhet Hantverk, Industri, och tillverkning Juridik, Ekonomi, Vetenskap, etc.  …

Näringlivsbilen kör februari ut!

LIDINGÖBO Om du inte kan komma till oss och handla så kommer vi till dig och BUTIKSÄGARE PÅ LIDINGÖ Om dina kunder inte kan komma till dig och handla så kan du komma till dem. Näringslivsbilen kör hem utan kostnad…

Onlineseminarium 1 februari

VILL DU SOM FÖRETAGARE VARA MED OCH BIDRA TILL EN MINSKAD ARBETSLÖSHET PÅ LIDINGÖ OCH FORMA NYA TYPER AV JOBB? På grund av pandemin är fler utan arbete än normalt och vi jobbar nu tillsammans med Lidingö stad och Företagarna…