Bli medlem i Lidingö Näringsliv

Vi talar med en röst

– ju fler vi är desto starkare blir vår röst!

Lidingö Näringsliv, som startades 2018, är en paraplyorganisation både för företag och föreningar på ön. Vi har till uppgift att utveckla och stödja det privata näringslivet på ön genom att förstå näringslivets behov, utveckla samarbetet mellan företagen och skapa goda relationer med Lidingös politiker, stadens tjänstemän och andra aktörer som är viktiga för näringslivets utveckling.

Mot ett bättre näringsliv

Du kan också bli medlem i Lidingö Näringsliv och vara med på vår resa mot bättre förutsättningar för näringslivet på ön.

Medlemsavgiften är 1 500 kr plus moms 300 kr per år.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

VI FÅR DET ATT HÄNDA

– ett axplock vad vi har gjort och vad som är på gång:

Vi arbetar endast lokalt och gör dagliga besök hos företagen på ön för att förstå deras behov.

Vi gör olika mediakampanjer och engagerar Lidingöbor att ”HANDLA LOKALT”.

Vi lyfter fram företagen och ökar kunskapen om Lidingös företag genom företagsartiklar i olika media – vi har skrivit fler hundra artiklar genom åren.

Vi har genomfört en ”vandring” med politiker och tjänstemän från Lidingö Centrum, Stockholmsvägen upp till Torsvik för att vinda ihop och utveckla handeln.

Vi driver på utvecklingen av ett levande Lidingö Centrum och våra närcentra. Vi har haft stor inverkan på att Rudboda nu görs om och kommer att innehålla mötesplatser.

Vi är initiativtagare till en kommande ny detaljplan i Stockby där företagen får en ökad byggyta för att kunna växa.

Vi driver en restaurangserie i olika media ”ÄT UTE PÅ LIDINGÖ” tillsamman med restaurangerna på ön för att få Lidingöborna att äta ute mer nu i lågkonjunkturen.

Vi har löpande möten och förbättringsplaner tillsammans med politiker och Lidingö stads medarbetare utifrån företagens behov.

Vi har arrangerat fullsatta politikerdebatter i Ansgarskyrkan i samband med valet 2022.

Vi gör löpande olika marknadsundersökningar ur ett näringslivsperspektiv.

Vi har ett Handelsnätverk som arbetar för handelns utveckling på ön.

Vi har ett Fastighetsägarenätverk som arbetar med utveckling av kontorslokaler.

Vi följde företagen dagligen under Corona och gjorde över 100 intervjuer och arrangerade en Näringslivbil tillsammans med Lidingö Stad.

Vi har tagit fram ett förslag till ringlinje som ligger hos Trafikverket för bearbetning.

Vi skriver löpande debattartiklar och engagerar oss i olika områden som rör utvecklingen av näringslivet på ön.

Vi är initiativtagare till Lidingö som 15- minutersstad – en vision för Lidingö och näringslivet.

Vi deltar i arbetet med Lidingös nya översiktsplan.