Branscher

Framtidsstudier

Lidingös företag är indelade i olika branscher och i Lidingö Näringslivs styrelsen finns kunskap från alla branscher representerat. Under 2021 kommer vi att fokusera på följande branscher: Handel Hotell/Konferens/Restaurang Bygg-& Förvaltningsverksamhet Hantverk, Industri, och tillverkning Juridik, Ekonomi, Vetenskap, etc.  …

Läs merFramtidsstudier