Närcentra

NYA RUDBODA TORG MÅSTE BLI EN LEVANDE MÖTESPLATS OCH FÖREBILD

INLÄGG TILL SAMRÅD FÖR RUDBODA CENTRUM DEN 5:E JUNI 2024  – Fastigheterna Eklövet 1 m.fl. Norra Kungsvägen FRAMTIDENS RUDBODA  –Vår vision: En levande, attraktiv och trygg mötesplats Att Lidingö Centrum har utvecklats ska inte ske på bekostnad av våra viktiga närcentra runtom…

Läs merNYA RUDBODA TORG MÅSTE BLI EN LEVANDE MÖTESPLATS OCH FÖREBILD