GDPR & LIDINGÖ NÄRINGSLIV

GDPR är en  dataskyddslag som behandlar personuppgifter. Det är viktigt för Lidingö Näringsliv att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, därför är vi öppna med hur i samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Vi samlar in dina personuppgifter för att Lidingö Näringsliv ska kunna skicka information, nyhetsbrev, hantera anmälan och ditt deltagande i olika event och ditt eventuella medlemskap i Lidingö Näringsliv.

De uppgifter som samlas in för utskick och event är namn, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn, övrigt/specialkost. Om du är medlem eller sponsor i Lidingö Näringsliv tillkommer adress och organisationsnummer, medlemsdatum, medlemsnummer samt fakturauppgifter. Andra medlemsuppgifter kan eventuellt tillkomma på förfrågan.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Lidingö Näringslivs behov av att hantera dina personuppgifter för kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlems- och sponsorskap i Lidingö Näringsliv anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast två år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförs till annat system, t.ex. Lidingö Näringslivs medlems-/sponsorregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlems- eller sponsorskap i Lidingö Näringsliv.

Vill du använda din rätt till att se vad vi har för uppgifter om dig i våra register och göra rättelse, radera eller begränsa behandlingen och invända mot behandlingen av dina kontaktuppgifter, eller avsluta maildialog, ska du kontakta personuppgiftsansvarig på Lidingö Näringsliv via e-mail: info@lidingonaringsliv.se eller telefonnummer: 070 577 65 12.

Du har även rätt att klaga på Lidingö Näringslivs behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.