Genom dagliga kontakter och besök hos företagen på ön förstår vi näringslivets behov. Vi diskuterar löpande behov och utvecklingsplaner med politiker, stadens medarbetare, företagare och föreningar för att samverka runt gemensamma utvecklingsplaner.
www.lidingonaringsliv.se
@lidiingonaringsliv @fardetatthanda @handlalokaltlidingo