Vår uppgift är att sprida kunskap om Lidingös företag på ön för att stimulera Lidingöbor att handla lokalt.
Vi skriver löpande artiklar om företagen på ön och publicerar i olika media.
Vår uppgift är även att stimulera samarbetet mellan företagen på ön och tillsammans med dem driva gemensamma projekt.
Läs mer om oss www.lidingonaringsliv.se