MEDLEMMAR

Lidingö Näringsliv, som startades 2018, är en paraplyorganisation både för företag och föreningar på ön. Vi har till uppgift att utveckla och stödja det privata näringslivet på ön genom att förstå näringslivets behov, utveckla samarbetet mellan företagen och skapa goda relationer med Lidingös politiker, stadens tjänstemän och andra aktörer som är viktiga för näringslivets utveckling.

Vi talar med en röst – ju fler vi är desto starkare blir vår röst!