HANDLA LOKALT

Lidingö Näringsliv vill stimulera ökad samverkan och handel mellan företagen på ön. Vi har under hela pandemin gjort många insatser för att få företagen att känna till och handla med varandra och för att få Lidingöbor att handla lokalt. Lidingö Näringslivs projekt Handla Lokalt går ut på att fortsätta och förstärka det lokala köpbeteendet även efter Corona genom att sprida kunskap om företagen på ön såväl mellan varandra som till Lidingöbor. Detta görs via besök hos företag, och via olika lokala media samt genom att skapa stolthet över och engagemang för näringslivet på ön.

MEDLEMSFÖRMÅNER & ERBJUDANDEN

Som medlemsföretag i Lidingö Näringsliv kommer du här att kunna ta del av förmåner och erbjudanden som ett resultat av vår gemensamma samverkan.

Gåshaga kafferosteri ger rabatt till alla våra medlemsföretag samt skänker 10 kr per kilo kaffe till Lidingö Näringslivs projekt Handla Lokalt

Gåshaga Kafferosteri erbjuder Lidingö Näringslivs medlemmar extra bra priser på kaffelösningar, med allt från små kaffebryggare till stora helautomatiska kaffemaskiner samt nyrostade kaffebönor och ger samtidigt 10 kr per kilo kaffe till Lidingö Näringslivs projekt Handla lokalt.

Läs mer om Gåshaga Rosteri.