Katarina Palmstierna, Ordförande

VI FINNS ALLTID HÄR FÖR ER

FÖRETAGENS BÄSTA VÄN

Envist arbetar vi för att skapa ett stabilt och dynamiskt näringsliv på Lidingö. Vi driver frågor som ofta är för stora för varje enskild organisation att driva och vi lyfter dagligen fram företagen i olika media och på andra sätt för att göra de kända på Lidingö, säger Katarina Palmstierna som driver Lidingö Näringsliv.

Vi besöker företagen dagligen för att för att förstå vilka utvecklingsbehov som finns och jobbar med politiker, Lidingö stads medarbetare och andra för att omsätta dessa i verkligheten.

Det krävs en politisk stabilitet, positiva attityder till företagande och tydliga politiska riktlinjer för att utveckla näringslivet på ön. Det ska dessutom vara enkelt att starta och driva företag på ön, korta handläggningstider, service till företag samt en hög kunskap om företagen och dess behov

VÅR VISION

Lidingö ska ha ett innovativt företagsklimat och god service som gör det attraktivt att driva, starta och utveckla företag – där vi möts och hälsar på varandra


Lidingö Näringsliv, startades 2018, och är en opolitisk paraplyorganisation både för privata företag och föreningar på ön. Vår uppgift är att utveckla och stödja det privata näringslivet på ön, genom att förstå näringslivets behov, utveckla samarbetet mellan företagen, skapa goda relationer med Lidingös politiker, stadens tjänstemän och andra aktörer som är viktiga för näringslivets utveckling.


Vi talar med EN RÖST – och ju fler vi är desto starkare blir vår röst!

ÖVERGRIPANDE MÅL

Lidingö Näringsliv bidrar starkt till att Lidingöborna har kunskap om företagen på ön och handlar lokalt.

Företagen på ön tycker att Lidingö Näringsliv lyssnar och skapar nytta för deras utveckling och tillväxt.

Inom alla projekt som Lidingö Näringsliv driver tillsammans med Lidingö stad, politiker och företag, kan vi påvisa tydliga och stegvisa förbättringar.

Lidingö Näringsliv driver visionen om 15- minutersstaden.

VÅR VISION

Lidingö ska ha ett innovativt företagsklimat och god service som gör det attraktivt att driva, starta och utveckla företag – där vi möts och hälsar på varandra


Lidingö Näringsliv, startades 2018, och är en opolitisk paraplyorganisation både för privata företag och föreningar på ön. Vår uppgift är att utveckla och stödja det privata näringslivet på ön, genom att förstå näringslivets behov, utveckla samarbetet mellan företagen, skapa goda relationer med Lidingös politiker, stadens tjänstemän och andra aktörer som är viktiga för näringslivets utveckling.


Vi talar med EN RÖST – och ju fler vi är desto starkare blir vår röst!

ÖVERGRIPANDE MÅL

Lidingö Näringsliv bidrar starkt till att Lidingöborna har kunskap om företagen på ön och handlar lokalt.

Företagen på ön tycker att Lidingö Näringsliv lyssnar och skapar nytta för deras utveckling och tillväxt.

Inom alla projekt som Lidingö Näringsliv driver tillsammans med Lidingö stad, politiker och företag, kan vi påvisa tydliga och stegvisa förbättringar.

Lidingö Näringsliv driver visionen om 15- minutersstaden.

Verksamhetsplan

Text om verksamhetsplanen

Företag på ön

Lidingö är en mycket företagartät kommun med över 7 000 företag, en blandning av aktiebolag och enskilda firmor, smås som stora företag, som ger arbetstillfällen åt drygt 9 000 personer på ön.

Företagen är avgörande för jobben på ön och för stadens utveckling vad gäller välfärd och samhällsservice. Företagare skapar jobb och tillväxt tack vare sin ambition, drivkraft och innovationsförmåga.

Styrelsen

Medlemmarna i Lidingö Näringslivs styrelse, har både ett långt och stort engagemang samt vilja att utveckla näringslivet på Lidingö. Samtliga styrelsemedlemmar är tillsatta efter den kompetens som behövs för att kunna genomföra Lidingö Näringslivs lång- och kortsiktiga mål och verksamhetsområden. Alla har olika ansvarsområden men vi är också ett team där alla ingår i olika arbetsgrupper. Samtliga styrelsemedlemmar har ett gemensamt ansvar för Lidingö som 15- minutersstad, översiktsplanen, vidareutveckling av Lidingö Näringsliv samt kontakter med politiker.


Katarina Palmstierna

Katarina Palmstierna, Ordförande

Macro Intelligence AB

Katarina ser alltid möjligheter och är envis som synden. Hon har erfarenhet både från stora och små företag och har varit med att utveckla medicinteknikbolaget Elekta från start till ett internationellt bolag. Hon har även varit med om att förflytta Telia från monopol till ett företag i fri konkurrens och arbetade bland annat som strategi- och veksamhetschef på Telia Sverige. Hon ansvarade också för Telias Incubator under att par år, för att slutligen bygga kundservice i världsklass i Norden och Balticum inom ramen för TeliaSonera.

Katarina arbetar idag full tid inom näringslivet på Lidingö och är delaktig i alla områden som Lidingö Näringsliv fokuserar på, men har mest fokus på utvecklingen av Stockby, Lidingö Centrum, Kontors- och industrilokaler, Arbetsmarknad, Företagskluster samt att utveckla Företagsklimatet genom att bygga kunskap och stolthet runt företagen via olika media. En viktig uppgift är även att öka samarbetet mellan företagen på ön – handla lokalt.

Mikael Gustavsson

Mikael Gustafson, Ledamot

Kontorschef Handelsbanken Lidingö

Mikael är sedan 2013 kontorschef för Handelsbanken på Lidingö. Han är född och uppvuxen på ”ön” och uppskattar att få jobba med lokala frågor. Mikael menar att Handelsbanken genom sitt decentraliserade arbetssätt kan göra en positiv skillnad för de samhällen där de är verksamma. Han vet att deras kunder, oavsett storlek, uppskattar att ha tillgång till medarbetare som förstår deras behov. Han är en stolt medlem i styrelsen för Lidingö Näringsliv och vill fortsätta bidra till det goda arbete som Lidingö Näringsliv gör.

Inom ramen för Lidingö Näringsliv har Mikael Gustafson övergripande ansvar för utvecklingen i ”Rudboda” och ”Högsätra”. Mikael är även delaktig i ”Lidingö Centrum med omnejd” och projekt-& medlemsmodeller.

Ann Nagel

Ann Nagel, Ledamot

Skogshem & Wijk

Anns själ ligger inom familjeföretagandet där hon är född! Hennes stora intressen är människor, mat och möten. Något hon har jobbat med sedan 12 års ålder då hon började med att sitta i kassan på den klassiska livsmedelsbutiken Ejhedens, (som sen kom att bli Skeppet i Lidingö Centrum) som på den tiden var Lidingö sociala mötesplats på fredagarna och där man stod i kö för att få handla.

Tidigt förstod Ann att få ge service är ett av de roligaste och finaste yrken som finns. Något som hon har tagit med sig i sin långa yrkesbana med glädjen, lokal förankring och familjekänslan i fokus! Att fatta beslut med hjärna, hjärta och magen i harmoni genomsyrar mycket av det Ann gör. Sedan 7 år tillbaka driver hon och hennes man Thomas, Skogshem & Wijk ute på Elfvikslandet – en plats skapad för möten där huvudfokus såklart är gästen!

Inom Lidingö Näringsliv är Ann ansvarig för utveckling av Konferens, Hotell och Restaurangverksamhet. Ann är också delaktig i utvecklingen av ”Kollektivtrafik” och ”Kommunikation”.

Joacim Persson

Joacim Persson, ledamot

Lidingö Lås & Larm

Joacim är majoritetsägare och VD på Lidingö Lås & Larm AB, ett Lidingöföretag som grundades 1937. Sedan generationsskiftet 2014 har tiden lagts på att genomlysa samtliga system, arbetssätt och flöden och idag är företaget ett av Sveriges modernare säkerhetsföretag.

Joacim har en bakgrund som försäljningschef och var, som en del av ledningsgruppen, med och byggde upp företaget Mat på Jobbet (idag Convini) under ett antal intensiva år.

Entreprenörskapet sitter i generna och utöver intresset för företagande har Joacim diverse utbildningar inom ledarskap och kommunikation i bagaget. Han sitter för närvarande i en nationell utvecklingsgrupp i branschförbundet SLR (Sveriges lås- och säkerhetsleverantörers riksförbund) och är också engagerad ideellt i organisationen MÄN, både som volontär och som en del av MÄNs tankesmedja.

Inom ramen för Lidingö Näringsliv har Joacim Persson övergripande ansvar för utveckling av ”Handel & Restaurang”.

Bo Lindholm

Bo Lindholm, Ledamot

VD Marginalen Fastigheter AB

Bo är sedan 1997 VD för Marginalen Fastigheter AB med huvudkontor på Lidingö. Vi är främst inriktade på kommersiella fastigheter, t.ex. våra  fastigheter på Lidingö – Torsvik Center med stor inriktning på vårdverksamheter och ambassader.  Därtill Lidingö Företagshus och Lejonvägens Företagshus med lokaler för mindre företag.  I Stockholm har vi ytterligare några kontorsfastigheter.

Inom Lidingö Näringsliv har Bo främst ansvar för utveckling av Bygg- och Förvaltningsverksamhet. Inom ramen för Lidingö Näringsliv har Bo Lindholm ett delat ansvar för ”Lidingö centrum med omnejd” tillsammans med Katarina Palmstierna. Bo är även delaktig i utvecklingen av ”Kontors- och industrilokaler” och specifika byggfrågor.

Gerard Versteegh

Gerard Versteegh, Ledamot

VD Bonver 

Gerard, även kallad Gerre är en ständig optimist och startade som egen företagare 1978 som ägare av Shell Strandvägen. Det blev början till vidare utveckling.

Tidigt kallades han entreprenör men då j-la entreprenör. Tiderna har verkligen förbättrats i det att företagsklimatet har blivit bättre.

Gerre och hans fru  Cecilia, utvecklade koncept för video och, innan fast food fanns på alla bensinstationer, korv, kaffe, bake off mm. De startade servicebutiker i Lettland. Så småningom växte videon ut till resten av Norden där de startade dotterbolag, liksom i Frankrike.

2010 distribuerade Bonver 2/3 av all DVD i Norden. Sen startade en nedgång för branschen med ca 30% per år. De är glada och stolta att de då lyckades ställa om till andra verksamheter. Idag är koncernens viktigaste verksamheter Apotekstjänst (dosdispensering och försörjning av sjukvårdsmateriel), Bonver Logistics (logistikpartner till flera små och stora E-handlare), Gåshaga Kafferosteri (ekologiskt specialkaffe och kaffelösningar för kontor, butiker mm.) samt Greatdays (försäljning av upplevelser såväl i butik som på nätet).

Sonen Jacob är idag koncernchef, vilket ger Gerre mer tid att arbeta med frågor inom, tex, Lidingö Näringsliv för ett bättre näringsliv och gemenskap på ön.

Inom Lidingö Näringsliv ansvarar Gerre för specialstöd till Stora Företag och näringslivets input till den kommande Översiktsplan tillsammans med Siv Malmgren och Bo Lindholm.

Thomas Hedberg

Thomas Hedberg, Ledamot

Hjärtstocken AB – Stockby

Thomas driver fastighetsbolaget Hjärtstocken AB och har sin bakgrund inom mediabranschen och startade och drev under många år produktionsbolaget Titan. Han har också varit pionjär för införandet av Internet i Norden.

Inom ramen för Lidingö Näringsliv har Thomas Hedberg övergripande ansvar för utvecklingen av ”Stockby” samt utvecklingen av film & mediabranschen på Lidingö. Thomas är även delaktig i ”Kontors & Industrilokaler” och ”Hantverksbranschen”.

Daniel Fornbrandt

Daniel Fornbrandt, Ledamot

Affärsutvecklingschef John Mattson Fastighets AB

Daniel har sin bakgrund inom ekonomi och Fastighetsutveckling och jobbar sena flera år på John Mattsson Fastighetsföretagen AB som affärsutvecklingschef.

Inom ramen för Lidingö Näringsliv har Daniel Fornbrandt övergripande ansvar för utvecklingen av Larsberg. Daniel är även delaktig i ”Kontors- & Industrilokaler”.

Ingela Carlsund

Ingela Carlsund, suppl

DITT BIDRAG GÖR SKILLNAD

Bli medlem du med!

Som medlem är du viktig för näringslivets utveckling på ön och för att vi ska kunna klara av att driva de projekt som beslutats i enlighet med den årliga verksamhetsplanen för Lidingö Näringsliv.

Lidingö Näringsliv jobbar varje dag bara för er och lokalt på Lidingö.

Att tala med en röst och driva viktiga övergripande näringslivsfrågor
Handla Lokalt
Träffa företag och förstå utvecklingsbehoven
Lyfta fram alla fina företag i olika media

Kom med som medlem, gör din röst hörd och visa att du finns på ön!